Politianmelder Facebook-hets

En Facebook-bruker har blitt politianmeldt av nettaktivister etter å ha kommet med netthets av en norsk-somalisk familie (Illustrasjonsfoto).
Gruppen "Antirasistisk Front Stavanger" mener en nettdebattant har kommet med rasistiske kommentarer overfor norsk-somalisk familie.
16Shares

Facebook-brukeren kommenterte på egen profil rasismesaken rundt den norsk-somaliske familien Bulhan på følgende vis:

Se hvordan dere går kledd. skjønner dere ikke at slik går vi ikke kledd i Norge, provoserer. Ja, reis vekk til ditt muslimske land.

Saken handler om familien Bulhan i Elverum, som har blitt utsatt for langvarig hets av personer i nærmiljøet. Familien vil nå flytte grunnet rasismeepisodene.

Utrop er kjent med nettdebattantens identitet ettersom den en lagt ut i Facebook-gruppen, men vil ikke republisere navnet grunnet hensyn til personvern.

Går til politianmeldelse

Kommentaren fører til at nettaktivistene i Antirasistisk Front Stavanger nå vil politianmelde forholdet.

– Antirasistisk Front anmelder N.N for å spre rasistisk propaganda mot familien Bulhan, som nå flytter fra Elverum etter flere år med rasisme. Vi viser i denne forbindelse til paragraf 185 i Straffeloven:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf.annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.