Åtte av ti aktive kristne bor ikke sammen før de gifter seg

Tallene skiller seg klart fra hele befolkningen sett under ett.
I en fersk undersøkelse svarer åtte av ti kirkegjengere at de giftet seg uten å bo sammen først. På Sørlandet oppgir kun én av ti å ha vært samboere først.
28Shares

Det viser en undersøkelse utført av avisen Dagen i samarbeid med analysebyrået Nordic Navigation og Senter for undersøkende journalistikk. 1.601 kristne over 18 år som går i gudstjeneste minst ti ganger i året, er spurt.

Tallene skiller seg klart fra hele befolkningen sett under ett. I underkant av ti prosent av dem som giftet seg mellom 1970 og 2002, gjorde det uten å være samboere først, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskningsleder Kenneth Aarskaug Wiik i SSB synes andelen aktive kristne som ikke bor sammen før de inngår ekteskap, er svært høy.

– Det ville vært interessant å vite hvilke aldersgrupper det er snakk om. Hvis det primært er eldre som har svart, er det kanskje ikke så veldig høyt, sier han.

Likevel er det store regionale forskjeller. På Sørlandet var kun 10,2 prosent aktive kristne samboere før ekteskap, noe som er 3,2 prosentpoeng mer enn på Vestlandet. I Nord-Norge er andelen 40,3 prosent, mens prosentandelen på Østlandet og Midt-Norge er omtrent 21 prosent.

Av de spurte i aldersgruppen 35 til 39 år er 77,6 prosent helt eller delvis uenig i at det «er helt uproblematisk at kristne velger samboerskap før de gifter seg». I aldersgruppen 60 til 64 år er prosentandelen 52,8.