PST: Ingen konkret trussel mot id-feiringen

I trusselvurderingen fra PST onsdag slås det fast at det overordnede trusselnivået i Norge er moderat og at vurderingen knyttet til årets id-feiring ikke endrer dette.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
PST mener feiringen av den muslimske høytiden id ikke er gjenstand for noen konkret trussel, men skriver den kan være et symbolmål for høyreekstreme.

– Det foreligger ingen spesifikk trussel mot feiringen av Id al-adha i Norge, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding i forkant av årets muslimske id-feiring som starter torsdag og varer til mandag.

Trusselvurderingen kommer etter at det eksterne evalueringsutvalget som gransket håndteringen av Philip Manshaus angrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor, rettet kritikk mot PST for nettopp å ha unnlatt å utarbeide en slik vurdering i forbindelse med id-feiringen da det la fram sin rapport tidligere i juli.

– Det er kjent at Manshaus vurderte å angripe Al-Noor islamic Centre i Bærum søndag 11. august 2019, som var dato for markeringen av Id al-adha samme år. PST har det siste året registrert flere støtteytringer blant norske høyreekstreme til angrep utført av høyreekstreme terrorister, skriver PST i grunnlaget.

I trusselvurderingen fra PST onsdag slås det fast at det overordnede trusselnivået i Norge er moderat og at vurderingen knyttet til årets id-feiring ikke endrer dette. PST vurderer det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger fra høyreekstreme eller ekstreme islamister mot mål i Norge de neste 12 månedene.

I forbindelse med feiringen i helgen peker PST på to konkrete forhold de anser for å kunne påvirke trusselbildet.

– For det første vurderes høytiden å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. For det andre vil et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer, skriver PST.