– Et eventuelt høyreekstremt terrorangrep rettet mot Id al-adha vil mest sannsynlig ta form av et masseskadeangrep

Oslo politidistrikt opplyser på Twitter at de vil være til stede i bybildet for å trygge befolkningen i forbindelse med id-feiringen.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
PST mener årets feiring av den muslimske høytiden id ikke er gjenstand for noen konkret trussel, men skriver den kan være et symbolmål for høyreekstreme.

– Det foreligger ingen spesifikk trussel mot feiringen av Id al-adha i Norge, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding i forkant av årets muslimske id-feiring som starter torsdag og varer til mandag.

PST peker likevel på to forhold de anser for å kunne påvirke trusselbildet.

– For det første vurderes høytiden å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. For det andre vil et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer, skriver PST.

Oslo politidistrikt opplyser på Twitter at de vil være til stede i bybildet for å trygge befolkningen i forbindelse med id-feiringen.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold tok også offentlig selvkritikk for at det ikke var gjort. Bare fire uker etter at utvalget la fram sin rapport tidligere i juli kommer altså sikkerhetstjenesten med en slik åpen vurdering.

– Det er kjent at Manshaus vurderte å angripe Al-Noor islamic Centre i Bærum søndag 11. august 2019, som var dato for markeringen av Id al-adha samme år. PST har det siste året registrert flere støtteytringer blant norske høyreekstreme til angrep utført av høyreekstreme terrorister, skriver PST i grunnlaget onsdag.

PST vurderer det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger fra høyreekstreme eller ekstreme islamister mot mål i Norge de neste 12 månedene.

– Et eventuelt høyreekstremt terrorangrep rettet mot Id al-adha vil mest sannsynlig ta form av et masseskadeangrep utført av en person, der målet er å drepe og skade flest mulig, skriver sikkerhetstjenesten og nevner moskeer og andre steder hvor et stort antall muslimer samles, som særlig relevante mål.

PST peker også på muligheten for at høyreekstreme kan skade enkeltpersoner eller utføre hærverk på bygninger med den hensikt å skape frykt.