1173 barn bor på mottak etter å ha fått avslag

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
UDI har offentliggjort tall som viser oversikt over antallet barn i asylmottak som har fått avslag på søknaden. De viktigste tallene per 1. mars 2012:

Dette er barn som bor på mottaket sammen med familien sin (minst en av foreldrene sine eller en annen foresatt). Totalt utgjør disse familiene 2087 personer med voksne og barn.

Aldersfordeling

Aldersgruppe Antall
0–5 år 608
6–10 år 330
11–17 år 235
Totalt 0–17 år 1173

 

Hvor mange av barna er født i Norge?

Ikke født i Norge 763
Født i Norge 410
Totalt 1173

Hvor gamle er barna som er født i Norge?

Alder Antall
0–5 år 389
6–10 år 21
11–17 år 0
Totalt 410

 

Hvor lenge har barna bodd i mottak etter at søknaden om asyl ble levert?

Botid Antall
0–2 måneder 8
3–5 måneder 45
6–8 måneder 26
9–11 måneder 19
12–14 måneder 40
15–17 måneder 43
18–23 måneder 132
24–35 måneder 401
36 måneder eller mer 459
Totalt 1173

Hvor lenge har barna bodd i mottak etter at familien fikk endelig avslag og utreiseplikt?

Botid i måneder etter endelig avslag Totalt
Under ett år 564
Mellom ett og to år 344
Mellom to og tre år 168
Mellom tre og fire år 48
Over fire år 49
Totalt 1173

Hvilket statsborgerskap har barna?

Statsborgerskap Totalt
Afghanistan 203
Russland 163
Statsløse 111
Irak 111
Iran  87
Etiopia  64
Eritrea  60
Nigeria  40
Syria  35
Somalia  31
Dem.rep.Kongo  23
Sri Lanka  22
Burundi  20
Kosovo  15
Jemen  15
Kirgisistan  14
Aserbajdsjan  12
Pakistan  11
Angola  11
Libanon  11
Andre land 108
Totalt 1173