Sjeggestad slutter i UNE

 
Foto: facebook.com
Direktør i Utlendingsnemnda (UNE), Terje Sjeggestad slutter etter sitt doble åremål. 
0Shares

Stillingen er lyst ut på nytt med forlenget frist da det kom få søknader på første utlysning.

– Det var ingen formelle søkere til stillingen som UNE-direktør da søknadsfristen gikk ut 15. mars. Søknadsfristen er utvidet fordi vi ønsker et best mulig søkergrunnlag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Sprik i praksis

Sjeggestad (bildet) har ledet UNE siden opprettelsen i 2001. Hans andre åremål gikk ut i januar, og han må nå slutte etter tolv år. Under hans ledelse har det ofte vært sprik mellom UNEs praksis og Stortingets forordninger. Sistnevnte mente UNE skulle vektlegge barna da de i 2006 vedtok en forskrift som førte til at 470 personer fikk opphold. Flere stortingspolitikere, blant dem Heikki Holmås (SV) og Geir Bekkevold (KrF), mener UNE ikke har fulgt opp Stortingets intensjon, som var å gjøre dette til en permanent løsning.

Også UDI er på jakt etter ny direktør, etter at Ida Børresen i januar fikk stillingen som direktør i Stortingets administrasjon, der hun begynner i mai.