Etnisk delt skole

Ønsker sterke innsats: Vi må gjøre mer for integreringen på skolen, sier rektor Sissel Skoran
Foto: Siw Aina Strømøy
Samarbeidsutvalget på Sistranda skole er bekymret fordi de utenlandske og de norske elevene samler seg i to grupper på skolen.
0Shares

Samarbeidsutvalget (SU) på Sistranda skole er bekymret for forholdet mellom “utenlandske” og norske elever. Det melder lokalavisen froya.no.

– Vi har ikke lyktes med integreringen, sier rektor Sissel Skoran ved Sistranda skole. Hun ber kommunen ta tak.

Det er rundt 30 utenlandske elever som går på Sistranda skole, i tillegg kommer de utenlandske fra Frøya videregående som også er med i gjengen. Og selv om elevene kommer fra flere forskjellige nasjonaliteter, søker de sammen. Problemet er veldig komplekst, sier Skoran. Det har blitt to grupper og det er ikke enkelt. Dette handler både om voksne og unger, som er med og sår holdninger  og dette gjelder både frøyværinger og utlendinger. Skoran og SU mener at Frøya kommune må på banen så fort som mulig for å få i gang arbeidet med en overordnet plan med tiltak. Dette er ikke noe den enkelte skole klarer å gjøre noe med alene, mener SU.

Ungdommene må lære seg at det er greit å være forskjellige.

Noe må gjøres

– Jeg skjønner at elever som kommer fra andre land og som snakker samme språk trekker sammen. Det er ikke unaturlig. Men når det ender opp som i grupper som ikke snakker sammen, da er det ikke så greit lenger. Da må noe gjøres, og jeg forstår godt SU sin bekymring. Jeg tror elevene har litt vanskelig for å forstå hverandres kultur. Mange har nok lyst til å bli kjent, men det er barrierer som gjør at det er vanskelig for ungdommene selv å ta tak i dette. Vi må være føre var her, og det er veldig viktig at de voksne også involverer seg. Vi må alle involvere oss i integreringen, om dette skal gå bra, sier rektor Skoran til avisen.

Kan bli motsetninger

Skoran er redd for at det kan bli motsetninger mellom de utenlandske og de norske elevene om de ikke lærer å forstå hverandre og godtar hverandres kultur og blir kjente med hverandre. Det blir de ikke når de samles i grupper.

– Ungdommene må lære seg at det er greit å være forskjellige. Men alle  bor og skal bo på Frøya og vi skal ha det fint sammen. Vi må leve sammen. Da må vi også akseptere at vi er forskjellige. Unger og ungdommer føler nok dette mest på kroppen, de voksne merker nok ikke dette på samme måte. Vi skal være i lag og omgås på en god måte. Det krever at alle er med og tar et tak. Og det må vi ta tak i nå, sier Sissel Skoran.