Lettere med homoasyl

Slår tilbake mot lagmannsretten: Høyesterett ga i dag en homofil irakisk mann medhold i sin asylsak.
foto: Wikimedia Commons
Høyesterettsdom kan gjøre situasjonen lettere for homofile og lesbiske asylsøkere i Norge.
0Shares

Høyesterett avsa i dag en dom vedrørende en homofil asylsøker fra Irak. Asylsøkeren har tidligere fått avslag både i tingretten og lagmannsretten, i tillegg til hos UDI og UNE.

Borgarting lagmannsrett hadde saken til behandling sommeren 2011. Tinget mente at dersom seksuell identitet ble kjent i hjemlandet, ville søkeren stå i reell fare for forfølgelse. Imidlertid la lagmannsretten til grunn at han ville holde sin homofile identitet skjult for omverdenen ved retur til hjemlandet, i tråd med ”hjemlandets sosiokulturelle normer”.

Feil rettsanvendelse

Høyesterett mente på sin side at det ikke er tilstrekkelig å vise til slike sosiokulturelle normer på generelt grunnlag, og avviste lagmannsrettens kjennelse.

– Lagmannsretten kom altså til at søkeren ikke vil bli utsatt for forfølgelse, men gikk ikke inn på årsaken. I tillegg har man ansett årsaken til at søkeren vil holde sin seksuelle legning skjult, som irrelevant. Vi anser rettsanvendelsen som uriktig, gir Høyesterett som forklaring på hvorfor de har opphevet lagmannsrettens bestemmelse.

Ny vurdering

Jon Ole Martinsen. rådgiver i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), sier seg svært fornøyd med avgjørelsen. 

Jon Ole Martinsen i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener nå at alle saker som omhandler homofile og lesbiske asylsøkere må gjennomgås på nytt.
Foto : Claudio Castello

– Vi i NOAS ser på dette som en fastslåelse fra Høyesterett av at man ikke skal skjule legning, sier han til utrop.no.

Homofile og lesbiske asylsøkere må nå gis en ny vurdering, påpeker han.

– For å sikre at utlendingsforvaltningen har en praksis i samsvar med det nye rettsgrunnlaget så mener jeg alle slike saker bør sendes tilbake til Utlendingsdirektoratet. Særlig de som har fått endelig avslag må få sakene sine gjennomgått helt på nytt.

Positivt

Leder i LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), Bård Nylund synes høyesterettsdommen gir positive signaler.

– Lagmannsretten har ikke gjort en god nok jobb. Jeg ser på dette som en klar beskjed fra vår høyeste rettsinstans om at man må gjøre en skikkelig vurdering, ikke bare når det gjelder legning, men i tilfeller som har med diskresjonshensyn generelt. LLH har påpekt viktigheten av dette i mange år. I mange av disse sakene er det umulig å returnere og leve åpent som homofil, sier Nylund til utrop.no. 

LLH-leder Bård Nylund håper kjennelsen vil bedre til homofile og lesbiske asylsøkeres rettssikkerhet.
Foto : llh.no

Kan en slik dom føre til at det blir lettere å få asyl i Norge for denne gruppen?

– Først og fremst håper vi på at det vil bedre rettssikkerheten til folk som risikerer forfølgelse ved avslag og retur til hjemlandet.