Oslo-restaurant risikerer 600.000 i bot for å ha brukt Arne Viste-vikar

Da politiet avdekket arbeidsforholdet fikk restauranten først et forelegg på 150.000 kroner. Forelegget ble ikke godtatt, og dermed blir det rettssak.
Foto: Pixabay
En restaurant i Oslo kan få en bot på 600.000 kroner for brudd på utlendingsloven etter ha brukt en vikar fra Arne Vistes vikarbyrå Plog.

Mannen har arbeidet ved restauranten i tidsrommet september 2018 til juni 2019. Han er en såkalt ureturnerbar – en person med endelig avslag på asylsøknaden, men som ikkje kan returneres til hjemlandet. For å få penger til livsopphold jobber han for vikarfirmaet Plog, som er eid av Arne Viste, og var innleid av restauranten i Oslo, skriver Vårt Land.

Mannen som jobber som vikar, er ikke tiltalt i saken. Det er heller ikke eieren av restauranten, men selve restaurantselskapet.

Da politiet avdekket arbeidsforholdet fikk restauranten først et forelegg på 150.000 kroner. Forelegget ble ikke godtatt, og dermed blir det rettssak. Den starter i tingretten mandag og det er satt av en dag.

Arne Viste, som i oktober i fjor ble dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, bekrefter ansettelsesforholdet.

Han mener at alle har rett til arbeid så lenge de oppholder seg i Norge. Han mener det strider mot Grunnloven og menneskerettighetene å nekte folk å jobbe.