Kirken ut mot asylpolitikken

0Shares

Uttalelsen ble ifølge kirken.no enstemmig vedtatt ved Kirkemøtets avslutning i går. Kirkemøtet er det øverste representative organet i Den norske kirke.

I uttalelsen heter det blant annet:

– Kirkemøtet er særlig bekymret for de om lag 450 barna som lever som ’papirløse innvandrere’ i Norge. Vi er sterkt kritiske til en asylpolitikk som har som konsekvens at barn og foreldre skilles og familier går i oppløsning. Kirkemøtet mener at barnekonvensjonen og barns tilknytning til riket må tillegges en større selvstendig vekt i vurderingen av asylsøknader. Barn skal ikke lide på grunn av foreldres valg. Vi ber myndighetene ikke hindre en praksis som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn.

Barn skal ikke lide på grunn av foreldres valg.

Kritiserer returavtale

Kirkemøtet er kritisk til returavtalen med Etiopia, og foreslår at det etableres en ledsagerordning dersom en velger å returnere folk til det autoritært styrte landet. Kirkemøtet er likevel nøye med å understreke at de respekterer lover og regler vedtatt av Stortinget:

– Kirkemøtet i Den norske kirke verdsetter rettstatens likebehandling og har respekt for at myndighetene praktiserer et lovverk gitt av Stortinget. Vi har forståelse for at asylsøkere som ikke fyller kravene for opphold, får avslag og må returnere.

Men likevel ser Kirkemøtet med dyp bekymring på utviklingen av norsk asylpolitikk. Dersom lovverket er til hinder for en mer human asylpolitikk, oppfordrer vi Stortinget til å endre lovverket. Men vi mener at dagens lovverk muliggjør en annen behandling av asylsøkere og åpner for et større humanitært skjønn. Lang behandlingstid kompliserer sakene og gir stor belastning for de involverte.