Kristenkonvertitt må forlate Norge

Kristne konvertitter: Opplever hets på asylmottak
Foto: John Suler/Flickr
Afghaneren som ble angrepet på asylmottak tapte mot både rettsvesenet og asylbehandlerne.
I fjor sommer skrev flere medier skrev om asylsøkeren “Ali” ved Hå asylmottak på Jæren. Han fikk andregradsforbrenninger i nakken og på venstre skulder etter at en annen på mottaket kastet kokende vann over konvertitten.
 
– To av de muslimske beboerne spurte hvorfor jeg ikke fastet under ramadan. Da jeg ikke ville svare begynte de å diskutere. Han ene sa at han visste jeg hadde vært muslim og konvertert til kristendommen, og at de måtte drive jihad, fortalte asylsøkeren etter angrepet.

Nå har imidlertid Gulating lagmannsrett opphevet dommen over somalieren som gjorde ugjerningen, på grunn av manglende bevis for at mannen har opptrådt verken forsettelig eller uaktsom, skriver den kristne nettsiden Korsets Seier (K-S.no)

Lovens lange arm

Ali ønsket ikke å stå fram med sitt eget navn, men han hadde hvertfall retten på sin side til å starte med; lovbryteren fikk nemlig 40.000 kroner i erstatningskrav og ubetinget fengsel. 

– Allerede under rettssaken i tingretten mente imidlertid statsadvokaten at det ikke kunne bevises at handlingen var gjort med overlegg. De to lekdommerne, som utgjorde flertallet i retten, fant det beviselig at tiltalte handlet med overlegg, før både statsadvokaten og domfelte anket dommen, skriver K-S.no.

Lovens ironi 

“Ali” fikk også avslag på søknaden sin om å få bo i Norge. Afghaneren har fått frist innen fredag 20. april til å forlate landet. 

– Grunnen er at Utlendingsnemda (UNE) mener at Ali ikke er reell kristen, men at konverteringen bare er gjort for å få opphold i Norge. Verken dåpen i Bryne Frikyrkje eller “den anførte konverteringen” regnes som en reell og oppriktig kristen overbevisning, har en enstemning nemd på tre personer avgjort, skriver Korsets Seier. 

Dette skaper reaksjoner da pastor Bryne Frikyrkje og Håvard Sandve uttrykker kritikk retta mot juristene i Utlendingnmenda. De har ifølge de religiøse ingen forståelse for hva religion er og hva det innebærer å konvertere.

– De har totalt neglisjert det jeg har skrevet, som har kjent ham i lang tid, sier de til Stavanger Aftenblad.

Føler seg sviktet

Ifølge advokat, Liss Byrkjedal, har han en fast og klar overbevisning. “Ali” selv føler seg sviktet.

– Jeg trodde det var menneskerettigheter i dette landet. De har avslått min sak og har gitt meg avslag på asylsøknad. Hvordan skal jeg kunne slåss mot dem? sier afghaneren til K-S.no