Krever rettferdighet for Yalda

Barn i fare: Fagforbundet krever rettferdighet for ni år gamle asylsøkeren Yalda
Foto: Enrique Saldivar/Flickr
Yalda er født i Danmark og oppvokst i Norge. Hun har levd på flyktningmottak hele livet. I Tromsø har familien endelig klart å bygge seg et liv. Yalda går i klasse 4B på Gyllenborg skole, skriver frifagbevegelse. Fagforbundet krever en forandring. 
0Shares

Regjeringa må gi den 9 år gamle Tromsø-jenta Yalda Bahadori og de andre 450 asylbarna oppholdstillatelse, krevet fagforbundet ifølge frifagbevegelses nettsider. 

– I januar 2012 fikk Yaldas foreldre endelig avslag på sin asylsøknad. Vedlagt avslaget fulgte følgende melding: den lille familien skal splittes og sendes til hvert sitt land. Yalda og moren skal sendes til morens hjemland Moldova, mens Yaldas far skal sendes til Afghanistan – hvor han ikke har vært på 17 år. Yalda har verken vært i Moldova eller Afghanistan. Hennes tilknytning er uten tvil til Norge og Tromsøm, skriver nettsiden. 

Som mindreårig asylsøker har Yalda krav på å få sin sak vurdert på individuelt grunnlag. Det har ikke skjedd. Yalda har ikke hatt egen saksbehandling, og hennes stemme er ikke hørt underveis i prosessen. Barnekonvensjonens artikkel 3 slår fast at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. Artikkel 7, 8 og 9 skal sikre at barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje.

Barnekonvensjonen alltid må veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn i saker som omhandler de mange papirløse barna i Norge

– Denne saken føyer seg inn i rekken av saker der norske myndigheter ikke lever opp til barnekonvensjonen som ble ratifisert av Norge i 1993. I 2010 fikk Norge kritikk av FN for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til barns beste i slike saker. Den praksisen må stoppes, skriver frifagbevegelse.no.

Representantskapet i Fagforbundet Troms krever (frifagbevegelse.no):

At barnekonvensjonen alltid må veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn i saker som omhandler de mange papirløse barna i Norge. At Norge må være et foregangsland når det gjelder alle barns rettigheter, jfr. det positive arbeidet igangsatt av fylkesmannen i Troms gjennom «Sjumilssteget».
At alle saker som omhandler mindreårige asylsøkere alene, og mindreårige asylsøkere med foreldre, stilles i bero til stortingsmeldingen «Barn på flukt» er ferdig behandlet.
Gi asylbarna opphold og la Yalda og familien hennes bli i Tromsø!