Islamsk Råd vil ikke at koranbrenning skal dekkes av ytringsfriheten

Styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge og det nye styret vil jobbe med å følge opp handlingsplanen mot muslimhat.
Foto: IRN
Islamsk Råd Norge mener at brenning av Koranen ikke bør beskyttes av ytringsfriheten. De ber også regjeringen avklare hva som er uakseptable ytringer.

Ifølge Klassekampen kommer Islamsk Råd Norge (IRN) med synspunkter på koranbrenning i et innspill til regjeringens arbeid med en handlingsplan mot muslimhat. Denne planen er ventet senere i høst.

IRN mener at de som forsvarer brenning av Koranen, overser konteksten med diskriminering, trakassering og forfølgelse av muslimer i flere land.

– Det er ikke en ytring når man brenner eller skjender en koran med intensjon å provosere. Det er å spre hat og splittelse i samfunnet, sier IRN-leder Abdirahman Diriye.

Han understreker at de er for ytringsfrihet.

– Men vi mener like fullt at vi må diskutere hva ytringsfriheten skal brukes til. Vi mener den skal brukes til å søke sannhet og fremme menneskerettigheter og et godt samfunn for alle. Ikke til å mobbe og sjikanere utsatte grupper og minoriteter. Det er uheldig når ytringsfriheten misbrukes til uedle formål og krenking av andres menneskeverd, sier Diriye.