Flere blir tvangsforlovet

Tvangsekteskap fortsetter å bekymre i Norge
Foto: Scanstockphoto
Tvangsekteskap er fremdeles et problem i Norge, viser nye tall fra Røde Kors. En ny strategi for å omgå strengere regler er såkalt tvangsforlovelse.
0Shares

I juli 2007 kom det endringer i ekteskapsloven, hvor det ble satt som vilkår at ekteskap inngått i utlandet også måtte skje mellom personer over 18 år. Det skriver VG Nett.

– Nå blir flere barn tvangsforlovet enn det vi erfarte tidligere. En slik forlovelse er like forpliktende, sier Monica Berge-Tukh, leder for Røde Kors-telefonen til avisen.

– Foreldrene forsøker bevisst å unngå loven, ved å lage forlovelsesseremoni. Begge familiene vet at avtalen er like moralsk og religiøst forpliktende som et ekteskap og at det skal fullbyrdes, forteller Røde Kors-lederen.

Enkelte svært unge

Barn helt ned i 13-årsalderen er blitt tvangsgiftet i Norge de fire siste årene, viser tall fra Røde Kors.

Røde Kors har totalt registrert 253 tvangsekteskap i perioden 2008 til 2011. Omtrent en femtedel av disse, 52 tilfeller, omhandler barn og unge under 18 år.

– At 52 barn er tvangsgiftet er bekymringsfullt. Vi vet at enkelte av disse ekteskapene har vært inngått i Norge. De har ikke blitt registrert, fordi disse barna blir religiøst gift, sier Tukh.

Religiøse vielser innbærer at barnet blir giftet etter den religiøse skikken, av en imam eller myndighetsperson i Norge.

– Dette er veldig utfordrende, for i forhold til norsk lov må man være fylt 18 år for at et ekteskap skal være gyldig. Barna vil dermed ikke bli ansett som gift, mens de i realiteten er det, sier Berge-Tukh.

– Grovere vold

Norske myndigheter har de siste årene hatt stor fokus på tvangsekteskap.

– Disse tallene hadde vært høyere om det ikke var for kriminaliseringen av tvangsekteskap, målrettet forebyggende arbeid og omfattende informasjonsvirksomhet, sier Fakhra Salimi, leder for MIRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner til VG Nett.

Senteret som har jobbet med innvandrerkvinner i flere tiår har selv håndtert 77 tvangsekteskapssaker. 62 av disse omhandlet jenter og unge kvinner mellom 13 og 26 år.

– Generelt har vi sett at vold mot kvinner har blitt grovere. Vi har heller ikke tall på barn som blir sendt ut av landet, sier Salimi.

Samlet sett viser imidlertid tallene til Røde Kors en nedgang i antall henvendelser.

– Nedgangen er en indikasjon på at tiltakene fra det offentlige fungerer, sier Monica Berge-Tukh i organisasjonen.