Gjenvalgt som leder

Gjenvalgt: Bijan Gharahkhani.
Foto: Privat
Bijan Gharahkhani (bildet) tar fatt i to nye år i Buskerud Innvandrerråd (BIR).

Rådet er en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i Buskerud, et aktivt organ som skal bidra til brobygging og skaper arenaer hvor forskjellige kulturer kan møtes. Rådet har ca. 4.050 medlemmer, bestående fra ca. 25 ulike organisasjoner. 

Under årsmøte avholdt sist helg ble norsk iranske Bijan Garakhani gjenvalgt. AP-politikeren har vært en av foregangspersonene for et samarbeid mellom organisasjonen og myndighetene, går det frem av nettstedet eikernytt.no som begrunnelse.

Hyggelig med tillit

Jeg er tilhenger av å kalle oss selv for “nordmenn med en annen bakgrunn”.

Iranskfødte Garakhani har ledet BIR i de siste åtte årene, og ser frem til to nye år ved roret.

– Å bli gjenvalgt og få tillit på nytt fra rådsmedlemmer er selvsagt hyggelig og motiverende, sier han til utrop.no.

Han legger til at organisasjonsveksten har vært stor, og rådets oppgaver også har økt i proporsjon.

– Så langt har dette vært en glede. Hva som er mest gledelig, er likevel at etterveksten er god. Vi har kapable personer med gode lederevner med ulik bakgrunn som kan overta ledervervet i rådet, konstaterer han.

Nye nordmenn

Å fortsatt skape trygge rammer for mangfold i fylket blir et av hovedoppgavene til BIR og Garakhani i neste toårsperiode.

– Vi ønsker en fortsatt dialog på offentlig nivå, som i andre sammenhenger. Rådet skal fortsette det gode samarbeidet med kommunene og frivillige organisasjoner som vi har hatt hittil.

Norsk-iraneren ønsker også en drøfting om nykommerbegrepene og de ulike “merkelappene” man får av det norske samfunnet.

– Jeg er tilhenger av å kalle oss selv for “nordmenn med en annen bakgrunn” fremfor å si “innflytter” eller “av innvandrerbakgrunn”, siden mange av oss allerede føler tilhørighet til Norge, selv om vi er født i utlandet.