Ropstad vil ikke stille ultimatum om flyktninger eller bistand

I avtalen fra 2019 heter det at antall kvoteflyktninger skal videreføres. Det betyr 3.000, bekrefter Ropstad.
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke stille ultimatum om at bistandsprosenten og flyktningkvoten må bestå når regjeringen forhandler budsjett med Frp.

Fremskrittspartiet har krevd kutt i bistanden og en reduksjon i antall kvoteflyktninger for å kunne støtte regjeringens statsbudsjett i høst og rettet dermed skytset mot noen av Kristelig Folkepartis hjertebarn.

Ropstad, som også er barne- og familieminister, talte til KrFs landsstyre fredag. Han gjorde det klart at Granavolden-avtalen er forutsetningen for forhandlingene.

– På Granavolden i fjor fikk vi gjennomslag for at 1 prosent av BNI skal gå til bistand. Det vil være en forutsetning for KrF også i neste års budsjett, sa han til applaus fra salen.

I avtalen fra 2019 heter det at antall kvoteflyktninger skal videreføres. Det betyr 3.000, bekrefter Ropstad.

– Betyr det absolutte krav?

– Vi stiller ikke ultimatum og forhandler heller ikke gjennom mediene, men alle vet hvor viktig disse spørsmålene er for KrF, sier han til NTB.

– Jeg tror potensialet for KrF er stort, sier han til NTB.

Partilederen tror KrF kan hente tilbake velgere som har gått til både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

Ropstad kan også slå i bordet med at partiet har fått gjennomslag for å øke engangsstønaden til over 90.000 kroner til foreldre som ikke har rett til foreldrepenger neste år. Det vil koste totalt 70 millioner kroner å øke summen fra dagens nivå på snaut 85.000.

KrF-lederen frykter ikke at et mørkemann-stemple skal henge ved partiet og skremme velgere.

– Vi er veldig trygge på hvem vi er som parti. Vi vil løfte familiepolitikk, eldreomsorg og fattigdomsbekjempelse. Jeg har stor tro på at det kommer til å vise seg tydelig og gjøre at vi kommer godt over sperregrensen i 2021, sier han.

Solberg: Ikke aktuelt med omkamp om antall kvoteflyktninger

Statsministeren bekrefter at Høyre foreslår 3.000 kvoteflyktninger i budsjettforslaget for neste år og hun avviser omkamp med Frp, som forlanger kutt.

Fremskrittspartiet har varslet at kutt i antall kvoteflyktninger er ett av partiets viktigste krav i budsjettforhandlingene. Regjeringen er avhengig av et forlik for å overleve. Men kvoteflyktningene var en av Venstres og KrFs viktigste seire under regjeringsforhandlingene, og Solberg forsvarer seieren overfor Frp.

– Det som er viktig for meg å si, er: For oss ligger Granavolden-plattformen og seirene for de ulike partiene fast, også inn i budsjettet for 2021. Vi må forhandle om andre ting. Det er der vi kan finne gode felles nye løsninger. Vi kan ikke reforhandle de tingene vi var enige om på Grana­volden, sier Solberg til Aftenposten.

Hun bekrefter at Høyres utgangspunkt er 3.000 kvoteflyktninger i 2021, akkurat som i år.

– Det er helt rimelig at Frp nå har et ønske om å få mer gjennomslag for ting de ikke fikk gjennomslag for på Granavolden. Men det må være gjennomslag som ikke er omkamp på saker og seirer som andre partier har fått, sier hun og minner om at antallet kvoteflyktninger alltid er blitt bestemt i statsbudsjettet.