Norge blir rikere av innvandring

Byggenæringen, hvor spesielt mange polakker jobber, er for tiden en lavkonjuktursbransje.
Foto: flickr.com
I løpet av få år har antall utførte arbeidstimer i Norge økt med 20 prosent, ifølge NRK. 
0Shares

– Uten arbeidsinnvandringen ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn de er i dag, sier professor Erling Røed Larsen ved Handelshøgskolen BI til NRK.

Norges egentlige formue er ikke tusentalls milliarder fra Oljefondet, men arbeidstimene som legges ned i produktivt arbeid, skriver BI-professoren i den populærvitenskapelige boka Penger, som ble lansert i dag.

Ifølge Røed Larsen ville prisene på varer og tjenester i Norge vært langt høyere dersom det ikke hadde vært for arbeidsinnvandringen til Norge.

Øker produktiviteten

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i fjor ble utført 3,8 milliarder timeverk, mens tilsvarende tall for 2003 var 3,2 milliarder arbeidstimer. Det innebærer med andre ord en økning på 600 millioner timer, noe som tilsvarer nesten 20 prosent økning på bare sju år. 

– Dette har gitt oss stor glede, bidratt til nye bad, skoler som blir pusset opp, veier som blir til og kelnere på byen som snakker svensk, sier Larsen til NRK.

Den kraftige økningen i antall arbeidstimer skyldes i stor grad at polakker, baltere, svensker og dansker har kommet hit til landet fordi lønningene her er høyere enn i hjemlandet. Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa har også økt fordi regelen om at østeuropeiske arbeidstakere måtte ha en fulltidsstilling før de fikk arbeids- og oppholdstillatelse, forsvant for tre år siden.