– Integrering må tenkes langsiktig

Fremhevet kommunalt innsats i integreringsarbeidet: barne- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
Foto: Marius Talmo/SV
Langsiktighet og lederforankring i kommunalt integreringsarbeid var blant stikkordene ved åpningen av årets Maihaugenkonferanse 9. mai.
0Shares

Både barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og IMDI-direktør Geir Barvik pekte på disse som forutsetninger for å oppnå integrering, skriver imdi.no.

Sistnevnte fremhevet kommunenes viktige rolle i integreringsarbeidet.

– Vi hadde kommet veldig langt om alle hadde gjort det like bra som de 30 beste kommunene, sa hun.

Satser på innvandrerkvinnene

Inkluderingsministeren tok opp mange integreringsutfordringer, men spesielt innvandrerkvinner og deres deltakelse i arbeidslivet. Hver ellevte kvinnelig arbeidstaker i Norge har innvandrerbakgrunn.

– Kvinnene utgjør en nødvendig og sentral del av produksjon av varer og tjenester i den norske økonomien, påpekte hun.

Bosetting viktig

IMDi-direktør Geir Barvik rettet på sin side søkelyset mot et økende bosettingsbehov. Ifølge han trenges det 2.000 flere kommuneplasser for flyktninger i 2012 enn tidligere antatt. Barvik oppfordret blant annet til tett samarbeid med Husbanken og IMDi.

– Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave som må inn i faste og planlagte former. Kommunens eierskap og lederskap er en forutsetning for å lykkes i integreringsarbeidet, og staten må utvikle virkemidler for å legge til rette for dette, understreket han overfor imdi.no.