Styrelederen i Født fri er overrasket etter kutt i statsstøtte

Organisasjonen Født Fri, der Shabana Rehman er daglig leder, mister statsstøtten på grunn av dårlig økonomistyring, opplyser Kunnskapsdepartementet.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Stiftelsen Født fri mister statsstøtte etter at en granskning har avdekket sviktende økonomistyring. Født fris styreleder er overrasket.

Styreleder i Født fri, Jan Sverre Asker, sier til NTB at han ikke har sett granskningsrapporten som har ført til at organisasjonen mister statsstøtte, og dermed heller ikke vil kommentere funnene.

– Rapporten er ikke kommet til administrasjonen eller styret, sier han til NTB.

Asker sier likevel at han er kjent med innholdet i rapporten fra å ha fått sett et tidligere utkast.

Han er kritisk til at det han betegner som sviktende kommunikasjon fra Kunnskapsdepartementet, som han sier ikke har vært i kontakt med dem.

– Vi er overrasket, om ikke sjokkerte, først og fremst over saksbehandlingen, sier Asker.

Organisasjonen Født Fri, der Shabana Rehman er daglig leder, mister statsstøtten på grunn av dårlig økonomistyring, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Svært alvorlig

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

Ifølge granskningsrapporten kan penger ha blitt brukt til private formål. I tillegg avdekker den sviktende økonomistyring, at tilskudd ikke er brukt i henhold til tilskuddsordningens retningslinjer og at det ikke er rapportert om alt pengene er brukt på.

Anbefaler anmeldelse

Ernst and Young anbefaler at IMDi vurderer å politianmelde forholdene avdekket i rapporten.

– På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst and Young er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. IMDi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier IMDi-direktør, Libe Rieber Mohn.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra IMDi.

Sistnevnte mottok i august et varsel om Født Fri, som varslet om at tilskudd ikke var brukt i tråd med stiftelsens formål.