Innvandringen er hovedårsaken til folketilveksten

0Shares

For asiatiske statsborgere er innvandringsoverskuddet på 4 300 hittil i år, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Sammenlignet med tall fra 2001 er det en oppgang for nesten alle grupper av asiatiske statsborgere. De irakiske statsborgerne er den asiatiske enkeltgruppen som står for flest innvandringer.

Somaliere er hovedgruppen av innflyttere fra Afrika. Samlet sett var innvandringsoverskuddet fra Afrika på 1 300 for årets første seks måneder.

Vi føder stadig færre barn, 28 000 levendefødte mellom 1. januar og 1. juli i år. Sammenlignet med 1. halvår i fjor har tallet på fødte sunket med 1 300. Ikke siden slutten av 1980-årene har fødselstallene vært så lave. Tallet på døde er 22 300 hittil i år, omtrent det samme som for ett år siden.