Kunst-og kulturfeltet ekskluderer minoriteter

-Vi må vedgå at det er et problem at store deler av det norske kunst- og kulturfeltet i dag synes å ekskludere en stadig økende gruppe utøvere og publikum med minoritetsbakgrunn, sa Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland da hun åpnet konferansen Kulturelt mangfold.

-For det første er det viktig å sikre gode rammer for vekst og utvikling på kunst- og kulturfeltet. Dette er nærmest en viktig forutsetning for å kunne styrke det kulturelle mangfoldet i norsk kulturpolitikk. En offensiv kulturpolitikk er forutsetningen for et reelt kulturelt mangfold. Det må være rom for nye initiativ, forsøk og satsinger, sa hun.

-For det andre må vi spørre oss om vi bør legge et større ansvar på de aktørene som er omfatta av kulturpolitikken.

-Tiltak for å få innvandrere inn i kulturlivet må skje ved at kulturene likestilles, alt annet er hyklerisk, mener professor i antropologi Odd Are Berkaak.

Han var en av innlederne da maktmenneskene i kultur-Norge møttes til konferanse om kulturelt mangfold i Drammen i går. Der diskuterte de kulturpolitikk i et flerkulturelt samfunn.

– Det å tørre å gi seg i kast med i prosjekter og gå inn i en dialog uten å vite utkomme tror jeg er den eneste veien å gå. Å invitere andre til å delta i vårt samfunn uten at de får delta med hele seg, sin bakgrunn, tradisjoner, språk og historier, er hykleri, sier han til NRK.