Takker for tillitten:

Abid Raja valgt til 2. nestleder på Venstres landsmøte i helgen

Det til nå er satt av 5,7 milliarder kroner til koronatiltak for idrett, kultur og frivilligheten, sa Abid Raja under talen.
Nybakt nestleder i Venstre Abid Raja (44) takker partiet for at de valgte ham inn i partiledelsen.

– Det har vært en lang og krevende reise til denne talerstolen. Tusen takk, Venstre, for alt dere har gjort for meg, sa Raja.

Lørdag ble han som ventet valgt til 2. nestleder på Venstres landsmøte.

Raja, som tok over som kulturminister i januar, kom samtidig med et luftig løfte til kultursektoren, der mange nå har tøffe tider på grunn av koronakrisen.

– Jeg lover at så lenge Venstre er i regjering, skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe alle dere som står i en krevende situasjon, for å forlenge, justere og lage nye ordninger. Vi skal lytte, lære og støtte dere, sa Raja, som framholdt at det til nå er satt av 5,7 milliarder kroner til koronatiltak for idrett, kultur og frivilligheten.

Fakta om vedtak i Venstres nye prinsipprogram

* Ja til norsk EU-medlemskap.

* Ja til norsk EU-medlemskap.

* Nei til aktiv dødshjelp. I stedet går Venstre inn for at alle skal ha rett til å avslutte medisinsk behandling, også når det framskynder døden.

* Liberalisering av abortloven og utvidelse av kvinners rett til selvbestemt abort. Målet er at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd.

* Dreie skattesystemet over på mer grunnrente og eiendomsskatt.

* Fjerne juridisk kjønn fra offentlige registre.

* Lavere straffenivå og redusert bruk av minstestraff.

* Et internasjonalt forbud mot atomvåpen.