– Innvandrerfamilier forstår ikke barnevernet

Ny rapport: Halvparten av foreldrene som blir fratatt barnets rettigheter av barnevernet samtykker. Innvandrerfamilier er problemgruppen
Foto: Flickr
Forsker Øyvin Christiansen sier møtet mellom barnevernet og innvandrerfamilier kan være utfordrende.
0Shares

Øyvin Christiansen og Norman Anderssen ved Universitetet i Bergen har intervjuet 87 sosialarbeidere i barnevernet og undersøkt 109 barnevernsaker som endte med at barna ble tatt fra foreldrene sine. Halvparten av foreldrene samtykket om sine dårlige kår og oppførsel da barna ble tatt vekk fra dem. Men innvandrerfamilier er spesielt vanskelige.

– Det handler om hva man skal akseptere og ikke, og om hva som er kultur og hva som ikke er det, sier Christiansen til forskning.no.

Han erfarer at det ofte oppstår språkproblemer, i tillegg til at noen familier synes det er vanskelig å forstå at offentlige organer som barnevernet kan gripe inn i folks liv. 

Barnevernets kulturforståelse

Barnevernet kritiseres ofte for hvordan de arbeider i møte med familier fra andre kulturer, men kritikken går to veier.

– På den ene siden handler kritikken om hvordan de ikke tar hensyn til og ikke kan nok om kulturelle forskjeller. Men på den andre siden kritiseres de også for ikke å få øye på problemer som barna opplever og for ikke å se hvordan kulturforskjeller brukes som unnskyldning, sier Christiansen til forskning.no.

De fleste av barnevernets ansatte er utdannede sosialarbeidere, som sosionomer eller barnevernspedagoger, og noen er generelle pedagoger eller har bakgrunn fra psykologi.

Christiansen forklarer at det norske barnevernet skiller seg fra lignende institusjoner i USA og Storbritannia ved at det i Norge er lavere terskel for å få hjelp.

Indisk krise

Tidligere i år ble et indisk par som kjempet mot det norske barnevernet intervjuet på Indias største TV-kanal New Dehli Television. Innslaget her The Nightmare in Norway.

Foreldrene nektet for å ha gjort noe galt og sa at barnevernets feiltolkninger av kulturforskjeller, som det å sove i samme seng som barna og å mate dem med hendene, hadde forårsaket at deres to barn på tre og fem år hadde blitt tatt fra dem og plassert i fosterhjem, skriver forskning.no  

Barnevernet har benektet dette, men vil ikke uttale seg ytterligere på grunn av taushetsplikt.