Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre

For husholdningene av norskfødte med innvandrerforeldre er gjennomsnittlig nettoformue større sammenlignet med øvrige husholdninger. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Grazyna Skarpås
Husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre ligger på et høyt formuesnivå, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Husholdninger med norskfødte hovedinntektstankere med innvandrerforeldre har større nettoformue enn husholdninger i øvrig befolkning for samtlige aldersgrupper, skriver SSB.

For husholdningene av norskfødte med innvandrerforeldre er gjennomsnittlig nettoformue for eksempel henholdsvis 80 og 49 prosent større i aldersgruppene 25–34 år og 34–44 år, sammenlignet med øvrige husholdninger. Særlig er realkapitalen større for disse husholdningene.

Gjeldsnivået står derimot noe likt, og er størst for husholdningene i aldersgruppen 35–44 år.

Det er relativt få norskfødte hovedinntektstankere med innvandrerforeldre over 44 år, men også i eldre aldersgrupper har husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre jevnt over større nettoformue, ifølge SSB.

Innvandrerhusholdninger har generelt lavere formue enn øvrige husholdninger, men faktorer som både alder, botid i Norge og opprinnelsesland er med på å avgjøre nivået.