Solbergs innvandringspolitikk vekker misnøye

0Shares

I en pressemelding betegnet han høyrestatsråden som prinsippløs og en potensiell fare for rettssikkerheten i Norge.

-Hun har ved flere anledninger vist at hun er villig til å benytte virkemidler som ikke er forenlig med Venstres verdisyn, sier Glette til Bergens Tidende.

Erna Solbergs uttalelser om mullah Krekar var saken som fikk Glette til å reagere. Den kurdiske geriljalederen er mistenkt for å samarbeide med terrorister fra Osama bin Ladens nettverk. Han befinner seg for tiden i Irak, men fikk oppholdstillatelse i Norge i 1991.

Regjeringen skal nå avgjøre Krekars skjebne, og Solberg uttalte i den forbindelse at Norge kan utvise personer som mistenkes for terrorvirksomhet, selv om de ikke har fått saken behandlet av en domstol.

-Slike utsagn er rett og slett graverende. Solberg overser de mest grunnleggende prinsipper i rettsstaten. Dersom mullah Krekar har begått straffbare handlinger, krever vi at han skal få prøve saken sin for retten, sier Glette.