Statsbudsjettet 2021:

Bydelsmødre får statsstøtte

Leder i Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum, fotografert sammen med Venstre-politikerne Trine Skei Grande og Tina Shagufta Kornmo, etter at hun fikk nyheten om bevilgningen på en million.
Foto: bydelsmor.no
Bydelsmødre Norge får én million kroner over statsbudsjettet for 2021. Støttespiller og Ap-politiker Siri Gåsemyr Staalesen mener millionen er velfortjent.

I formiddag fikk Bydelmødrene besøk på Tøyen av Venstre-politkerne Trine Skei Grande og Tina Shagufta Kornmo. som kom med et gledelig beskjed: tiltaket får adgang til neste års statsbudsjett i forslaget fra regjeringen.

Fra og med 2021 kan Bydelsmødrene regne med en million fra staten, som kommer gjennom posten “Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet”.

– Vi er utrolig takknemlige for støtten, og for anerkjennelsen av bydelsmødrenes viktige kompetanse på integrering og inkludering, skriver gruppen på sin Facebook-side.

Gjort en stor innsats

Stortingsrepresentant i Ap, Siri Gåsemyr Staalesen, er glad over tildelingen av en million over neste års statsbudsjett til Bydelsmødre Norge.
Foto : Claudio Castello

Langvarig støttespiller og stortingsrepresentant i Ap, Siri Gåsemyr Staalesen, er kjempeglad over tildelingen.

– Støtten over statsbudsjettposten er helt fortjent. Bydelsmødrene har gjort en kjempeinnsats for minoritetskvinner og minoritetsfamilier i Oslo, som nå omsider får anerkjennelse og belønning, sier hun til Utrop.

– Viktig tilbud under korona-krisen

Staalesen mener det er svært viktig å støtte gode lavterskeltilbud som Bydelsmødrene står for i praksis.

– Vi snakker om en svært viktig møteplass som samler kvinner fra ulike innvandrermiljøer, som virkelig bidrar til å gi kvinnene sosial integrering og mestringsfølelse. Hadde det ikke vært for tiltaket hadde mange av kvinnene i Bydelsmødrenes målgruppe bare sittet hjemme og hverken bidratt til eller blitt en del av samfunnet.

Hun fremhever spesielt Bydelsmødrenes jobb under korona-krisen.

– Under pandemien arrangerte Bydelsmødre dør til dør-aksjoner hvor Bydelsmødrene informerte andre kvinner med samme språkbakgrunn om korona-viruset, hvor jeg gikk selv med på tur. Her snakker vi livsviktig informasjon som muligvis har bidratt til å senke ned smittenivået i grupper i befolkningen som vanligvis kan slite litt med å få med seg offentlig informasjon. Igjen viser dette viktigheten av å finansiere et slikt tiltak.

Håper på økt støtte

Staalesen viser til at Ap i de siste statsbudsjettene har foreslått at Bydelsmødrene skal være fast mottaker av tilskuddene til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet.

– Vi har tidligere foreslått et beløp på 2,5 millioner i 2019 og 2 millioner i 2020. Dette er et flott gjennomslag for oss men ført og fremst fantastiske nyheter for Bydelsmødrene. Nå håper vi regjeringen satser videre og plusser på enda en million neste år.