Melby håper ny reform vil gi elevene en skole med bedre tid

Mange barn gruer seg til å gå på skolen eller i barnehagen. Det må vi voksne gjøre noe med, mener kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Foto: Liv Aarberg
Nå kommer den største skolereformen på 14 år. Kunnskapsminister Guri Melby (V) håper elevene vil merke en ny ro i skolen.
60Shares

Noen har sagt at reformen burde komme senere og ikke midt i koronapandemien. De mener skolene har mye å gjøre med smittevern. Guri Melby er ikke enig:

Fag og læring

– Det er kanskje nå vi trenger reformen aller mest. Vi må fokusere på hva skolen egentlig handler om. Smittevern er ikke det eneste som betyr noe. Vi må snakke om fag, utvikling og læring, sier Melby til NTB.

Melby sier at det er viktig å huske på at skolene trenger litt tid for å ta i bruk reformen. Hun håper at elevene veldig snart vil oppleve mer ro på skolen.

– Jeg håper de merker at de får bedre tid til å jobbe lenge og grundig med en ting om gangen.  At de ikke må skynde seg for å bli ferdige og gå videre, sier hun til NTB. Hun sier også at hun håper elevene vil oppleve en skole hvor man kan jobbe mer på tvers av fag.

– Vi må snakke mer om psykisk helse

Det skal bli tre tverrfaglige emner i skolen: Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Av disse har særlig folkehelse og livsmestring fått kritikk for å skyve ansvaret for kompliserte samfunnsproblemer over på barnet selv.

Melby er ikke enig:

– Dette er ikke et verktøy for å fikse barn som har det vanskelig, sier Melby. Hun sier mange elever har sagt til henne at de snakker for lite om psykisk helse på skolen. Hun sier skolen må lære elever om psykisk helse. Skolen må også gi elevene mulighet til å gjøre noe selv med psykisk helse.

Advarer mot A- og B-skoler

Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier at Melby må passe på at det ikke blir A- og B-skoler fordi ikke alle kommuner har klart å begynne samtidig med reformen. Han mener også at systemet for å måle kvalitet i skolen, som nasjonale prøver og ulike standardtester, må forandres. Hvis ikke, vil ikke reformen bli vellykket, mener Handal.

Reformen starter i år for 1.–9 klasse og Vg1. I løpet av de neste to årene skal reformen inn i resten av skolen.

Ordliste:

Reform: En ny ordning, et nytt system.
På tvers av fag: Flere fag samtidig.
Kompliserte: vanskelige, infløkte. Her; en sak som har flere sider.
Fikse: Ordne. Her: gjøre at barn ikke lenger har psykiske problemer.