En tigger fra Romania ble utvist i to år for å ha stjålet en pakke pølser

– Det er ikke en forholdsmessig reaksjon i forhold til den såkalte forbrytelsen, sier Petter Eide, som sitter i Stortingets justiskomité (SV).
Foto: sxc.hu
Stoltenberg-regjeringen besluttet i 2013 at tiggere som blir tatt i nasking, skal kunne utvises. Nå krever SV og Kirkens Bymisjon at instruksen fjernes.

SV-topp Petter Eide kaller praksisen inhuman.

– Dette opprører meg så mye at jeg har problemer med å være profesjonell stortingspolitiker, sier Eide til Dagsavisen.

Dagsavisen har fått tilgang til to saker fra 2019 hvor klageorganet Utlendingsnemnda (UNE) har opprettholdt utvisnings- og bortvisningsvedtak gjort av Utlendingsdirektoratet (UDI). I en sak ble en tigger fra Romania utvist fra Norge i to år for å ha stjålet en pakke pølser. I en annen sak ble en tigger bortvist fra Norge for å ha stjålet en sjokolade.

– Det er ikke en forholdsmessig reaksjon i forhold til den såkalte forbrytelsen, sier Eide, som sitter i Stortingets justiskomité.

Marit Nybø i Kirkens Bymisjon, sier de mener praksisen er diskriminerende og organisasjonen er forberedt på å ta rettslige skritt for å få stoppet praksisen. I første omgang vurderer organisasjonen å løfte saken inn for Sivilombudsmannen eller Diskrimineringsnemnda.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet forsvarer praksisen.

– Jeg tror det samsvarer godt med rettsoppfatningen til folk flest at man vurderer utvisning av utlendinger som blir ilagt straff og som det er antas at vil begå nye straffbare handlinger, skriver hun i en epost til Dagsavisen.