Vil møte ekstremismen med tall og tale

 
Foto: Privat
Folkeakademiet Rogaland har i vår og sommer laget tredelte tenketanker med fokus på å integrere nye stemmer og møte ytterliggående grupper med faktakunnskap.

Sålangt har man hatt to ulike tenketankmøter, en med fokus på ytringsfrihet og en annen om frivillighet. I august venter en ny serie møter, som skal handle om fattigdom. Aud Jorunn Hakestad (bildet) fra Folkeakademiet sier sistnevnte er spesielt viktig med tanke på situasjonen i Stavanger.

– Her er forskjellene enorme. Vi har alt fra bedriftsledere som tjener nesten millionbeløp til vanlige arbeidstagere til helt utstøtte grupper som rumenske tiggere, sier hun til utrop.no.

Få flere med på (tenke)laget

Hakestad påpeker hovedambisjonen er å jobbe i forhold til problemstillinger som er viktige i den politiske dagsorden ved å få med de som ikke er med på den sedvanlige norske partipolitiske debatten.

– Vi håper på sikt å skape en slags tenke- og debattbredde. Underrepresenterte grupper som innflyttere og ungdommer håper vi på sikt skal være med i større grad.
Vi ser på dette som en utbredelse av organisasjonslivet og som et formål i samsvar med folkeakademienes historiske målsetninger om folkeopplysning.

22. juli og ny ekstremismebevissthet

Jeg ser at dere har hatt en tenketankmøte om ytringsfrihet: hvor viktig mener du dette er i kjølvannet av hendelsene 22. juli?

– For oss er dette en av hovedgrunnene til at vi har kommet i gang med hele dette prosjektet. Vi ser at grupper som SIAN og NDL er aktive, særlig på nett. Vi kan ikke godta ytterliggående standpunkter, men vi kan heller ikke godta at ytterliggående meninger og grupper skal ties i hjel med bråk. For da vil de kunne gå tilbake til sitt skall, og skylde på alle og enhver som ”hindrer en fri debatt”. Vi må la dem snakke, men samtidig konfrontere slike grupper med kunnskap og fakta.

Vil en åpen debatt hindre et nytt 22. juli?

– Å svare på dette spørsmålet er ikke enkelt, siden det å hindre terrorangrep viser seg ofte å være vanskelig. Vi kan alle imidlertid håpe at ved å være bevisste på ekstremismen så kan vi avvæpne slike uakseptable holdninger når de kommer frem i offentligheten. Vi i Folkeakademiet tror dette kan gjøres gjennom å skape møteplasser, opplysning og engasjement.