Jussprofessorer mener UNE må endre praksis etter krass dom i lagmannsretten

I dommen kommer lagmannsretten med omfattende kritikk av UNEs praksis.
Foto: Wikimedia Commons
Borgarting lagmannsrett opphevet nylig et vedtak der en egyptisk mann som var gift med en norsk kvinne, ble nektet opphold. Dommen kan få store konsekvenser.
627Shares

Dagens Næringsliv har i høst rettet søkelyset mot Utlendingsnemndas (UNE) behandling av familiegjenforeningssaker, der flere er blitt nektet innvandring fordi nemnda mener ekteskapene er inngått proforma, altså for å få opphold i Norge.

Etter at Borgarting lagmannsrett i oktober opphevet et vedtak om å nekte den egyptiske mannen opphold i Norge, mener jussprofessorer at UNE må endre praksis. I dommen kommer lagmannsretten nemlig med omfattende kritikk av UNEs praksis.

– Slik jeg ser det, må vi etter dette legge til grunn at UNE har basert sine avgjørelser av saker av denne typen på en uriktig forståelse av loven. Det betyr at UNE må legge om sin praksis her, skriver professor Jan Fridthjof Bernt, en av landets fremste forvaltningsrett-eksperter, til DN.

Han får støtte av jussprofessor Hans Petter Graver. UNE tar selvkritikk overfor DN på at vedtakene ikke har vært godt nok begrunnet, og vil nå gjennomgå dommen.