Imamer for det norske systemet

For moské på Gulen: KrFs topplistekandidat Trude Brosvik hevder moskébygging vil være til fordel for innvandringen.
Foto: Flickr
Norge har et godt system, mener norske imamer ifølge en ny studie. Flere tar likevel til orde for at frafall fra islam bør være straffbart i et samfunn der islam er dominerende religion.

Fafo-forsker Olav Elgvin har i sin masteroppgave intervjuet 14 styreformenn og imamer som leder åtte av de ti største muslimske moskeene i Norge. Alle moskeene ligger i Oslo.

Målet var å finne ut hvordan de muslimske lederne tilpasser islam til det norske, politiske systemet. Lederne svarte på hvordan et ideelt islamsk samfunn vil være, og hvilke politiske endringer de ønsker i Norge og i deres muslimske hjemland. Det skriver vl.no.

*Alle ser på det norske, politiske systemet som godt og situasjonen i de fleste muslimske land som dårlig.

Flere imamer mente at frafall skulle være straffbart.

*Svarene varierer sterkt fra de som ønsker et skille mellom stat og religion til de som tegner et drømmesamfunn med tradisjonell sharialovgivning

*Ingen ønsker at tradisjonell sharia skal innføres i Norge.

Frafall et problem
Vårt Land legger vekt på at flere imamer kom med strenge tolkninger av hvordan frafall fra islam skal behandles.

Når imamene beskriver sitt islamske drømmesamfunn, beskriver de et samfunn av tillit og solidaritet. Samtidig mener en del av dem at frafall fra islam bør være straffbart i et ideelt islamsk samfunn.

«Når et samfunn er grunnlagt på islam, vil konvertering bort fra islam være forræderi. Og i mange land er forræderi straffet med døden», sier en av de muslimske lederne.

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke signerte i 2007 en felleserklæring hvor det fremgår at alle har rett til fritt å velge sin tro. Lederen bekreftet at han kjente erklæringen.

Olav Elgvin.
Foto : Fafo

«Jeg var ikke enig i den. Flere av imamene var ikke enige i den», sa han i sin omtale av et ideelt samfunn.

– Var det flere som ville ha dødsstraff for frafall?

– Flere imamer mente at frafall skulle være straffbart. Noen få mente det skulle være dødsstraff, mens andre mente at man også kunne velge å forlate landet eller gå i fengsel. Noen av imamene følte seg forpliktet til å mene det, ettersom de mente at det var det islam sa, men likte det åpenbart ikke, sier Elgvin.

Lytter til utlendinger

En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte blant muslimer i 2006, viste ifølge vl.no at lederne ikke har så stor makt. Der fremgikk det også at 13 prosent av norske muslimer vil innlemme sharia i norsk lov.

Unge muslimer lytter like gjerne til internasjonale predikanter som Yous ef al-Qaradawi og Tariq Ramadan som sin lokale imam.

Organisasjoner som ikke tilhører moskeene, som Muslimsk studentsamfunn og Islam Net er ikke fanget opp i forskningen.

Alle respondentene (imamene) i undersøkelsen er anonymiserte. Les hele avhandlingen her!