PST: Flere vil støtte ekstrem islamisme

I slutten av januar demonstrerte en håndfull muslimske aktivister, blant dem Arfan Bhatti, utenfor Stortinget. De benekter selv at er ekstremister. Foto: Aon R
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror det blir flere, også etnisk norske konvertitter og andre norske statsborgere, som kommer til å støtte ekstreme varianter av islamistisk ideologi i årene fremover. 

I trusselvurderingen for 2012 slår PST fast at radikalisering vil prege trusselbildet i Norge også i 2012: «Vi forventer derfor en utvikling der flere unge norske borgere støtter en ekstrem islamistisk ideologi», skriver de.

Det er relativt få nordmenn som konverterer til islam. Av disse er det enda færre som blir militante islamister.

Men terrorforskar Magnus Ranstorp mener ifølge NRK at konvertitter er spesielt sårbare overfor radikale krefter. Han viser til at disse personene ofte har et svakt nettverk og lite kunnskap om islam.

PST sier likevel at de ikke ser grunn til å hålde norske konvertitter under særskilt oppsyn.

– Vi har fokus på personer som reiser til konkliktområder og får trening til å gjennomføre terror-handlinger. Utgangspunktet vårt er om en planlegg noe straffbart og får trening til det, opplyser Bernsen.

Jakter på norsk konvertitt

For øyeblikket jakter både PST, CIA og britiske MI5 på en norsk 33-åring frå Oslo som konverterte til islam i 2008. Mannen ble raskt radikalisert og skal ha fått terror-trening i Jemen i regi av terrornettverket Al Qaida.