Terrortrening bør bli straffbart

Området rundt Regjeringskvartalet og VG-huset er hermetisk lukket med politisperringer.
Foto: Claudio Castello
Å motta terrortrening bør bli straffbart, halvautomatiske våpen bør forbys og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) bør bli flinkere til å samarbeide med andre etater, er noen av anbefalingene 22. julikommisjonen gjør i sin rapport.

Rapporten, som ble publisert få minutter før pressekonferansen 22. juli-kommisjonen holdt mandag ettermiddag, mener også politiet bør få bedre kompetanse og økt kapasitet i forhold til “skarpe oppdrag”.

– Operasjonssentralene må være utrustet og bemannet til å fylle sin viktige rolle og det må etableres en robust politihelikoptertjeneste i Oslo politidistrikt. Inntil nødnettet er på plass må det sikres midlertidige løsninger som ivaretar behovene.

Kritisk

Som tiltak på nasjonalt nivå foreslår også kommisjonen at det offentlige norske statsapparatet, da særlig regjeringen og Kriserådet, bør ha jevnlige møter for å vurdere de ulike og eventuelle risikotruslene. 

– Vi må sikre god samhandling og respons i lys av utfordringene som avtegner seg. Et moderne planverk som identifiserer og knytter sammen samfunnets tiltak ved terrortrusler og eventuelle framtidige terrorhandlinger, må etableres, går det frem av kommisjonen. 

Også ulike etater. blant annet Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), får konstruktiv kritikk.

– PST må utvikle ledelse, organisasjonskultur, arbeidsprosesser og mål som er bedre tilpasset tjenestens oppgaver, samtidig som rammer satt av hensyn til demokrati og personvern fortsatt respekteres. Særlig viktig er det å utvise større pågåenhet, kreativitet og vilje til å identifisere nye trusler.

Endringer i straffebestemmelser

Straffelovens § 161 bør videreføres i den nye straffeloven av 2005, som ennå ikke er trådt i kraft, slik at også oppbygging av kapasitet vil være ulovlig når det er gjort i hensikt å begå alvorlig kriminalitet, mener kommisjonen. Endringer i straffebestemmelsene omhandler spesielt terrortrening, samt kontroll av halvautomatvåpen og kjemikalier

Regjeringen og politiet med pressekonferanse

Etter 22.juli-kommisjonens pressekonferanse, skal Regjeringen, med statsministeren og justisministeren i spissen, holde pressekonferanse 15.30.

Til slutt skal også politiet holde pressekonferanse klokken 17, hvor politidirektør Øystein Mæland, og politimestrene fra Nordre Buskerud og Oslo, Sissel Hammer og Anstein Gjengedal vil være tilstede.

Vil du vite mere? Les hele rapporten her