Flere deltar på introprogrammet

I løpet av 2011 deltok 12.800 personer på introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Det er en økning på 8 prosent fra 2010.
0Shares

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh.
Foto : fotografhenrik.no
Deltakelsen i fjor er den høyeste siden ordningen ble innført i 2005, ifølge regjeringen.no. En av grunnene til den høye deltakelsen er at det ble bosatt flere flyktninger disse årene enn i årene 2006 til 2008, skriver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetet i en pressemelding. 

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh syns det er bra at mange deltar på introduksjonsprogrammet.

– Det er særlig positivt at kvinneandelene blant deltakerne er høy. Både i 2010 og 2011 var andelen kvinner på 49 prosent, sier Ghanizadeh.

De fleste av deltakerne er mellom 26 og 35 år. I denne aldersgruppen var kvinneandelen på 51 prosent i 2011. Høyest kvinneandel var det i aldersgruppen 36 til 45 år, hvor kvinnene utgjorde 52 prosent av deltakerne.

Les mer her!