Norsk-tyrkisk forening oppretter koronatelefon

Hatice Lük, leder av Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFHN), håper en ny korona-linje på tyrkisk kan være til hjelp for de som ikke finner informasjon via norskspråklige kanaler om korona-pandemien.
Foto: norturk.com
Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFHN) har siden sommer startet flere tiltak for å nå norsk-tyrkere med korona-relatert informasjon på morsmålet.
153Shares

Et av tiltakene er en egen korona-telefon på tyrkisk, som har fått tilskudd fra Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Vi kjenner heldigvis ikke til stor utbredelse av korona blant norsk-tyrkere, likevel er det viktig å fortsatt fokusere på smitteforebyggende tiltak. Selv om de aller fleste norsk-tyrkere er godt integrerte i det norske samfunnet og har gode norskkunnskaper, kan det likevel være vanskelig for noen å finne frem til riktig informasjon fra norske myndigheter eller forstå alle nyanser og detaljer i den informasjonen som blir gitt, sier prosjektleder Ali R. Karagöz.

– TFHN og dens medlemsorganisasjoner har tatt smitteforebyggingen og informasjonsformidlingen på alvor, og vært relativ tidlig ute med formidling av corona-informasjon og iverksettelse av smitteforebyggende tiltak, legger han til.

Helsepersonell involvert

Hatice Lük, leder av TFHN, sier man håper at flere av de som ser et behov om informasjon på tyrkisk tar kontakt.

– Alle som har spørsmål om gjeldende norske anbefalinger og regler relatert til korona kan ringe telefonen og snakke med operatører på tyrkisk. Det er også mulig å ta kontakt via e-post eller SMS og be om å bli oppringt eller å få svar skriftlig. De som svarer har bakgrunn som helsepersonell eller har annen yrkesbakgrunn som gjør at de har gode kunnskaper om mange korona-relaterte spørsmål fra eget arbeid også, sier Lük.

God dialog med FHI

Lük sier at TFHN også har hatt god dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) og andre organisasjoner i forbindelse med prosjektet, og tror og håper den føles nyttig.

– Foruten dette har det blitt satt opp roll-ups ved flere av de norsk-tyrkiske forenings- og
menighetslokalene rundt om i Norge, og både egenproduserte informasjonsplakater og plakater fra FHI har blitt hent opp på hensiktsmessige steder. Plakater kan også sendes til
næringsdrivende og andre på forespørsel.

Hun legger til at de vil benytte anledningen til å minne alle om viktigheten av å fortsatt ha
smitteforebygging i bakhodet og å holde seg oppdatert på og følge gjeldende råd og regler fra norske helsemyndigheter.