Fotball

Etterlyser mer mangfold blant norske idrettsledere

- På spillenivå er Norge gode på mangfold og integrering.
Foto: Illustrasjonsfoto. Pixabay
Lillestrøms sportssjef, Simon Mesfin, mener Norge er flinke til å integrere spillere og utøvere, men at det på ledelsesnivå er sjeldent han treffer på andre med en annen bakgrunn.

I et intervju med Eurosport forteller Mesfin om en aksjon mot rasisme i idrettsmiljøet, kalt stoppkampanjen. Han tror kampanjen kan føre til et mer inkluderende miljø for alle, selv om det er en vei å gå.

– Det ekstremt lite innvandrere i de ulike styrene. Vi må få mer mangfold inn i styrene og på ledelsesnivå.

Han påpeker at på spillenivå er Norge gode på mangfold og integrering.

Hverdagsrasisme 

Mesfin mener det fortsatt er mange som har underliggende negative holdninger, selv i Norge.

– Det er en stor og viktig jobb å gjøre i fortsettelsen, sier han.

Han mener at dette er et problem i idretten, vel som i resten av samfunnet. Han trekker frem et eksempel fra Sandefjord, der en av spillerne ble utsatt for rasistiske kommentarer.

– Hvis ikke folk sier ifra at dette er uakseptabelt så vil det fortsette. Vi har et ansvar hvert enkeltindivid om å si ifra, ikke bare på en fortballarena, men ellers også når vi ferdes i samfunnet.

Hør hele intervjuet med Eurosport her.