– Vennskapsby vil gi økt forståelse og respekt

Solidaritet med respekt som formål: organisasjonen Vennskap Nord/Sør støtter forslaget til SV-politikerne Ivar Johansen og Ingvild Reymert om at Oslo får en palestinsk vennskapsby, som blant annet Gaza (avbildet).
Foto: wikimedia
For et par uker siden foreslo SV-politikerne Ivar Johansen og Ingvild Reymert at Oslo burde inngå vennskapsbyavtale med en palestinsk by. Nå får de støtte av organisasjonen Vennskap Nord/Sør for forslaget. 
0Shares

Organisasjonen mener det kan være svært klokt å inngå et slikt vennskapssamarbeid, siden Oslo har de mest internasjonalt engasjerte menneskene i Norge.

– Realitetene i Midtøsten gjør at det lett vekker engasjement, og et vennskapssamarbeid med en palestinsk by vil åpne muligheten for at flere Osloborgere kan få utløp for dette engasjementet. Norsk Palestina/Israel-debatt preges av sterk polarisering. Nærkontakt med folk i regionen vil alltid bidra til å nyansere og utfylle bildet vi får gjennom mediene, sier daglig leder for Vennskap Nord/Sør, Randi Olaussen, i en uttalelse.

Flere “nye” krever nytt internasjonal fokus

Hun viser til at hovedstaden vokser raskt, særlig i andelen innbyggere med opprinnelse i andre deler av verden.

– Utfordringene og mulighetene i et flerkulturelt samfunn viser seg først i Oslo, og hvordan Oslo håndterer integreringen vil forhåpentligvis være en modell for andre norske byer. Da trenger vi en befolkning som har forståelse, vilje og evne til å samhandle på tvers av kulturer. I de norske byene som samarbeider med palestinske byer, rapporterer vennskapsforeningene om en økt forståelse og respekt for muslimer, legger Olaussen til.