Barneombudet er bekymret for sårbare barn når det blir mer hjemmekontor

Barneombudet frykter at påbudt hjemmekontor kommer til å gå ut over sårbare barn og unge.
Foto: Bielke&Yang/Alexandra Gjerlaugsen
Barneombud Inga Bejer Engh mener de som jobber med sårbare barn, ikke kan ha hjemmekontor, og hun etterlyser beredskapsplaner for disse sektorene.

Byrådet i Oslo informerte mandag om at det fra torsdag 29. oktober blir påbudt med hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Barneombudet frykter at påbudt hjemmekontor kommer til å gå ut over sårbare barn og unge.

– Vi må ikke komme i samme situasjon som i vår, da de fleste som arbeidet med barn i en sårbar situasjon, ble sendt på hjemmekontor, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Hun mener det er viktig at alle kommuner nå har på plass beredskapsplaner for nye smitteutbrudd, og at de vurderer hvilke konsekvenser nye smitteverntiltak vil ha for barn og unge.

Barneombudet påpeker at slike planer ikke har blitt nevnt i forbindelse med de nye tiltakene i Oslo, men hun antar at planene er på plass, og at det vil gå ut instrukser om at de som arbeider med barn i sårbare situasjoner, ikke kan ha hjemmekontor.

– Jeg går ut fra at Oslo kommune nå har på plass beredskapsplaner for de sektorene som arbeider med barn i en sårbar situasjon, som blant annet barnevernstjenesten og helsestasjoner, sier Inga Bejer Engh.