– Høyreekstreme holdninger får stadig større plass i vikingmiljøet

Høyreradikale overtar i større grad viktingmiljøer (Foto: Illustrasjon).
Foto: Kulturhistorisk museum Univeersitetet i Oslo
Ingrid Galadriel Aune Falch synes rasistiske og nasjonalistiske holdninger i vikingmiljøet er blitt for heftig å takle.

Falch sier at hun i løpet av de siste årene har sett stadig flere eksempler på at folk med slike holdninger får ta del i vikingmiljøet.

Opp gjennom årene har hun stadig oftere møtt høyreekstreme, sier hun.

– Jeg kan ikke lenger stå inne for at vikingmiljøet er fritt for høyreekstreme holdninger. Det er for mye dritt som har sneket seg inn, sier hun til NRK.

Overtar vikingmiljøene

Jane Skjoldli, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, sier til NRK at interessen for vikinger og norrøn religion eksplodert globalt de siste årene.

– Det er steile fronter mellom vikingtidsinteresserte med høyreekstreme sympatier på den ene siden, og vikingtidsinteresserte med alle mulige andre politiske overbevisninger på den andre. Vi ser at en del som driver med dette, opplever det som nå skjer som et kupp. At noen forsøker, mer eller mindre organisert, å ta over arenaer med vikingtematikk som inntil nylig har vært åpne og inkluderende.