Norge risikerer å gjøre barn til barnesoldater

Norsk asylpolitikk setter barn i fare, mener FN-rådgiver
Foto: Lauras Eye
FN-rådgiver på menneskerettighetsspørsmål og tidligere Europarådkommissær, Thomas Hammarberg, går hardt ut mot norsk asylpolitikk.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Mange unge gutter flykter fordi de vil unngå å rekrutteres av militsgrupper. Dersom man sender dem til Kabul, er det stor fare for at de blir lette ofre for tvangsrekruttering. Jeg tror man må tenke seg om nøye, sier Thomas Hammarberg til Dagsavisen.

Hammarberg mener Norge ikke tar hensyn til barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Han retter kritikken mot omsorgssenteret som gjør det mulig å returnere enslige barn til Afghanistan.

Manglende kunnskap
– Tanken med et omsorgssenter er at det er best for barna å bli sendt tilbake og å være i nærheten av foreldrene sine. Men det er ikke alltid slik, sier Hammarberg til Dagsavisen.

Man må stole på at barn og familien forteller sannheten.

Han kritiserer mer håndteringen av asylbarna; ventetiden som er for lang (det finnes barn i Norge som har ventet i fire år på å få behandlet søknaden), den manglende kunnskapen blant dem som forhører barna og metoden man bruker for å fastsette alderen på de asylsøkende barna. Man tar røntgen av håndledd og tenner for å finne ut hvor gamle barna er.

– Grunnen til at man bruker det, er at man ønsker å fastsette alderen eksakt når det er mistanke om at en asylsøker lyver, sier han. 

Men når man bruker denne metoden, tas det ikke hensyn til at kropper vokser forskjellig. Likevel sleper man denne metoden etter seg, selv om sterk medisinsk ekspertise viser at det ikke blir bra, sier han.

FN-rådgiveren oppfordrer til sjenerøsitet.

– Man må stole på at barn og familien forteller sannheten. Og så må man akseptere at man ikke alltid kan få et eksakt svar.