Schjenken får erstatning

Erik Schjenken (lengst til høyre) var en av de innblandede i ambulansesaken for snart fire år siden. Nå saksøker han Dagbladet, som han mener har feilfremstilt ham som rasist.
Foto: Institutt for Journalistikk
Erik Schjenkens sykdom er forårsaket av det som skjedde i Sofienbergparken og den påfølgende mediedekningen. Det slår Borgarting lagmannsrett fast.
0Shares

Oslo 6. august 2007: Ali Haji Mohamed Farah ble slått ned i Sofienbergparken. Ambulansen kom til stedet, men forlot parken syv minutter seinere uten å ta med Farah. Erik Schjenken var en av ambulansepersonellet som valgte å la Farah ligge igjen. Rasismeanklagene mot han begynte allerede i Sofienbergparken, men de eskalerte etter at han samme kveld ble uthengt i mediene.

Dagen etter hendelsen dro Erik Schjenken på jobb igjen. Da han ankom arbeidsplassen, måtte han bli smuglet inn bakveien fordi presse og demonstranter sto foran hovedinngangen. Han var på jobb i noen timer, men ble så sykemeldt og har ikke jobbet som ambulansesjåfør siden.

I dag kunne Aftenposten meddele at Schjenken har fått medhold i Borgarting lagmannsrett om at hans sykdom, posttraumatisk stressyndrom, er en arbeidsskade. Forsikringsselskapet Gjensidige må betale for saksomkostningene, samt erstatning.

Arbeidsskade?
Striden mellom Schjenken og Gjensidige har ikke dreid seg om det var en sammenheng mellom hendelsen i Sofienbergparken og den påfølgende mediedekningen som er grunnen til Schjenkens lidelse. Den handlet om hvorvidt en kan si at Schjenkens lidelse er en arbeidsskade. Gjensidige mener at hans diagnose, posttraumatisk stressyndrom, med underdiagnosen medieoffersyndrom, er en belastningslidelse forårsaket av psykiske belastninger over lengre tid, og dermed unntatt fra lovens dekningsområde. Schjenken mener at det var hendelsen i Sofienbergparken og den påfølgende mediedekningen som utløste lidelsen og at den derfor faller inn under yrkesskadeforsikringsloven.

Lagmannsretten presiserte i dommen at hendelsen i parken og den etterfølgende mediedekningen utgjorde en ekstraordinær psykisk påkjenning for Schjenken, og at mediefokuset som oppstod i etterkant av hendelsen kom uventet på ham. Videre viste retten også til at Schjenkens lidelse er godkjent som arbeidsskade av NAV.