Barnefamilier sliter økonomisk under koronakrisen


photographer: Røde Kors.
– Vi frykter at barnefamilier som har hatt det tøft før korona, kan få det enda tøffere nå som mange er arbeidsledige, sier Bernt. G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.
3Shares

Hver sjette forelder sier koronakrisen gjør det vanskelig å dekke utgifter for barna.Dette melder Røde Kors i en pressemelding.

– Vi ser at pandemien fortsetter å gjøre mange familier sårbare, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Dessverre frykter vi at de barnefamiliene som har hatt det tøft økonomisk før korona, nå kan få det enda tøffere når mange er arbeidsledige.

– Øk barnetrygden for barn over seks år

En landsomfattende undersøkelse viser at mer enn hver fjerde nordmann frykter at unge i nærmiljøet har falt utenfor sosialt på grunn av dårligere økonomi i koronatiden.

Røde Kors ber nå regjeringen om å øke barnetrygden også for barn over seks år.

Organisasjonen er glad for at regjeringen øker barnetrygden for barn mellom 0-6 år i forslaget til statsbudsjettet for 2021. Samtidig, heter det i pressemeldingen, skulle Røde Kors gjerne sett at økningen gjaldt også for barna over 6 år, for å sikre at flere barnefamilier får ta del i den positive utviklingen som økt barnetrygd er for familier i en sårbar økonomisk situasjon. 

– Vi er opptatt av at alle barn og unge må ha samme muligheter til et godt liv, sier Apeland.

Flere fattige familier

Allerede før korona vokste over 110.000 barn i Norge opp i familier med lav inntekt, ifølge Bufdir. Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. En rapport fra Sifo viser at 360.000 norske husholdninger hadde lavere inntekter i juni enn før koronapandemien.

Røde Kors jobber aktivt for å bedre situasjonen til barn og unge som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt, både med ferietilbud og med lavterskeltilbud i hverdagen.

Høy arbeidsledighet

Koronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover, skriver Røde Kors i pressemeldingen.

Fremover er det ventet en arbeidsledighet på 4,7 prosent i snitt i år og 4,4 prosent i snitt i 2021. Røde Kors er bekymret for at de sosiale forskjellene skal øke på grunn av høy arbeidsledighet i koronatiden.

Kilde : Pressemelding Røde Kors.