3 av 4 ut i jobb etter endt arbeidstreningsprogram hos Telenor

Integreringsminister Guri Melby feirer inkluderingstiltaket Telenor Open Mind.
Foto: Claudio Castello
Programmet Telenor Open Mind Integration inkluderer innvandrere med høy utdanning i arbeidslivet. Bærum kommune og Telenor oppfordrer andre kommuner i Norge til å følge deres eksempel.
836Shares

I september fylte arbeidstreningsprogrammet Telenor Open Mind Integration 10 år. I den anledning fikk de besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som vil lytte og lære av erfaringene til nåværende og tidligere kandidater.

Programmet er myntet på høyt utdannede innvandrere som kommer fra land utenfor EØS. Dette er potensielle ressurspersoner for Norge, men som tross sin solide kompetanse, sliter sterkt med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet, skriver Telenor.

En suksess

Open Mind Integration lar kandidater jobbe opptil ett år hos Telenor, der de får tilegnet seg verdifull arbeidserfaring.

Ingrid Ihme mener Telenor Open Mind Integration er en suksess. Foto: Privat.

 

Telenor mener tallenes tale er klare. Programmet har tatt opp 73 kandidater siden 2010, og 75 prosent av kandidatene kommer seg ut i jobb etter endt programtid.

Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind mener programmet er en vinn-vinn-vinn-situasjon.

– Bedriften vinner fordi vi får tilgang på gode ressurser, deltakerne vinner fordi de får den sjansen de trenger, og samfunnet vinner fordi programmet byr på aktive løsninger for inkludering og integrering.

Papitha Sekar deler sin historie på Telenor Open Mind Integrtions 10-årsjubileum.

Papitha Sekar, tidligere deltaker i programmet, jobber nå i Bærum kommune som utvikler i arbeidet med et nytt Trainee-program. Hun mener Telenors Open Mind Integration er veldig verdifullt for innvandrere med høy utdanning, ettersom det er vanskelig å få en relevant jobb i Norge.

– Jeg hadde søkt jobber i mer enn tre år da jeg fikk plass i Telenors program. Ettersom jeg hadde et hull i CVen min, var det ingen som ville ansette meg. I Telenor fikk vi hjelp til å skape et nettverk og få viktig jobberfaring. Etter programmet fikk jeg muligheten til å bruke min utdanning innenfor digitalisering og IT i Bærum kommune.

En oppfordring til kommunene

I kjølvann av suksessen har Telenor gått sammen med Bærum kommune, som har utviklet et eget traineeprogram for høyt utdannede innvandrere. Nå oppfordrer de resten av Kommune-Norge til å følge deres eksempel.

– Vårt mål er å få innvandrere med høy utdanning i arbeid i alle kommuner i Norge. De bor jo over hele landet, sier Ihme.

Telenor kjenner ikke til noen lignende tiltak i Norge som kan vise til slike tall, og mener derfor andre bør se til deres program og innføre liknede programmer. De utdyper dette i et leserinnlegg i KommunalRapport.