Tusenvis av utviste kan få komme tilbake

Slår tilbake mot lagmannsretten: Høyesterett ga i dag en homofil irakisk mann medhold i sin asylsak.
Foto: Wikimedia Commons
Asylsøkere som ikke oppgir riktig identitet, kan få en ny sjanse i Norge. Det er status etter at asyladvokat Arild Humlen fikk anke en utvisningssak til Høyesterett. 
0Shares

Det er svært sjelden Høyesterett tar slike utvisningssaker til behandling. I 2011 behandlet domstolen bare én slik sak, der asylsøkeren også fikk gjennomslag. Det skriver VG.

To regler om utlendingers plikt til å oppgi riktige identitetspapirer står i strid denne typen saker, ifølge advokaten. Mens en regel slår fast at en utlending har plikt til å klargjøre sin egen identitet, slår en annen regel fast at utlendingen bør gjøre sitt beste for å klarlegge dette. Den siste regelen står sterkere, mener han, fordi den er en unntaksregel som må gå foran den generelle reglen. Dette avviste lagmannsretten, men nå tar Høyesterett opp det prinsipielle spørsmålet på nytt.

Vanlig årsak
Utlendinger som ikke selv bidrar til å oppklare hvem de er, eller legger frem falske papirer, er en av de vanligste årsakene til at de blir utvist. Bare i 2011 ble 1713 utvist, ifølge VG.

Hvis høyesterett tar anken til følge, vil svært mange få mulighet til å prøve sin sak på nytt.

Humlen stiller seg undrende til at Utlendingsnemnda, som behandler ankesakene på utvisningsvedtak, ikke har tatt hensyn til unntaksregelen.

Hvis han nå får gjennomslag, får det store konsekvenser.

– De aller fleste som blir utvist etter denne bestemmelsen, får aldri lov til å komme tilbake. Hvis høyesterett tar anken til følge, vil svært mange få mulighet til å prøve sin sak på nytt, sier advokaten.