Stortingsvalget 2021

– Hva veier tyngst: mangfold og kompetanse eller sentralitet?

MDG Troms og Finnmark har listeforslaget klart. Listen vedtas endelig på lørdag, 14.11. Foto: MDG Troms og Finnmark
Til tross for at Farid Shariati er enstemmig innstilt som førstekandidat av MGDs nominasjonskomité, mener MDG Alta at deres Miriam Akkouche er en bedre førstekandidat fordi hun bor sentralt.

På lørdag 14.11 er det nominasjonsmøte for MDG i Finnmark. Da skal det vurderes om Miriam Akkouche, nominasjonskomitéens andrekandidat, skal overta plassen som førstekandidat fra Farid Shariati.

Begge omtales som svært gode kandidater av de ulike partimedlemmene, men hvor prioriteringene skal ligge er det uenighet om.

Frode Lindal, leder i MDGs lokallag i Alta, mener Akkouche er den rette førstekandidaten for MDG Finnmark fordi hun kan nå ut til flest nye velgere.

– Her i Alta er Miriam kjent og har tillit hos folk etter å ha vært kommunestyrerepresentant i forrige periode. Vi mener engasjerte mennesker i Finnmark kan identifisere seg med henne. Hun i stand til å sette krav og holde et standpunkt i saker som går på natur, klima og dyreliv.

Han understreker viktigheten av å ha førstekandidaten i Alta sentrum.

– Alta er Finnmarks største by. Flere av de andre partiene mangler toppkandidater fra Alta og dette gir en ekstra mulighet til å verve nye velgere.

– Andreplass er godt nok

Leder i MDGs nominasjonskomité, Brynmor Evans, tror Akkouche kan gjøre en like god jobb i sentrum uten å ta plassen som førstekandidat fra Shariati.

– Jeg skjønner godt at sentralitet er viktig. I byen har man mange velgere, så jeg ser at det er viktig å ha noen på topp som bor sentralt. Men å være andrekandidat er å være på topp.

Evans påpeker at hvis Shariati kommer på stortinget, vil Akkouche være vararepresentant, noe som i seg selv er stort. Han mener nominasjonskomitéen har gjort riktig vurdering ved å putte Shariati øverst på listen.

– Begge to er gode kandidater, og vi i har gjort en veldig grundig jobb. Vi har intervjuet alle og gått gjennom referanser, og vi er trygge på jobben vi har gjort. Andreplassen er ikke noe dårlig, sier Evans.

Han trekker frem Shariatis erfaring som politiker og hans gode arbeid i partiet.

– Han har gjort en bra jobb i kommunestyret og gjort et bra lokalvalg, han har utmerket seg i media på et lokalt og nasjonalt nivå, og han har vært med i sentralstyret og er nasjonal talsperson for sosiale saker.

Mangfold som faktor

På spørsmål om mangfold har vært en faktor i valget av førstekandidat, svarer Evens at det har vært et tema, men at dette ikke er grunnen til Shariatis førsteplass, heller et pluss.

– Å vurdere mangfold er noe partiet ser på som viktig, på lik linje med fordeling av kjønn. Om en kandidat selv har mangfoldsbakgrunn, vil det gi muligheten til dypere forståelse av spørsmål om utenforskap, mangfold og integrering. For Farid er dette en ekstraverdi. Det er hans kompetanse som gjorde at han fikk førsteplassen fra oss.

Shariati selv, mener hans bakgrunn er verdifull for partiet.

– I tillegg til god politisk kompetanse, har jeg en bakgrunn vi sier at vi ønsker å se mer av i både partiet og i norsk politikk. Det er prosesser som denne man har anledning til å realisere slike ting.

Han mener man er nødt til å ta valg der man erstatter eksisterende strukturer med nye og rettferdige strukturer for å oppnå bredere representasjon og mangfold.

– Jeg håper og ønsker at MDG skal være normbrytende på den fronten i norsk politikk.

Frode Lindal påpeker at Akkouche også har mangfoldsbakgrunn, både med far fra Algerie og mor med nordsamerøtter.

Hvor viktig er sentralitet?

Shariati mener sentralitet ikke er en god nok begrunnelse for å bytte ham ut som førstekandidat.

– En fylke er mer enn bare et fåtall byer. Alle skal føle seg inkludert og del av et lag.

Akkouche derimot mener denne faktoren kan ha stor betydning i valgutslaget.

– Strategisk sett vil det være bedre å ha førstekandidaten i Alta. Det er der MDG henter flest stemmer, så det vil gi oss større sjanse til å vinne valget.