Nye 20 millioner til informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen

Totalt brukes det 36,6 millioner kroner til informasjonsarbeid.
Foto: Regjeringen
Regjeringen vil gi 20 millioner kroner mer til informasjonsarbeid rettet mot innvandrermiljøer fordi denne gruppen er overrepresentert når det gjelder koronasmitte.

Det er et stort informasjonsbehov knyttet til koronasituasjonen. Innvandrere er overrepresentert i statistikken over smitte og sykehusinnleggelser, samt økonomiske konsekvenser av covid-19.

– Antallet nye smittede som er født i utlandet har mer enn doblet seg de siste ukene, og behovet for informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen er stort. Vi har gode erfaringer med innvandrerorganisasjonene, som når godt ut i sine miljøer. Det er viktig at folk får informasjon på sitt eget språk, fra folk som de har tillit til, sier statsminister Erna Solberg.

Informasjon til hele befolkningen

For å sikre at informasjon om covid-19 og smittevern nådde ut til hele befolkningen i den innledende fasen av pandemien, ble det bevilget til sammen 26,6 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av ulike innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner våren 2020.

– Frivillige organisasjoner har lagt ned en stor innsats under koronakrisen for å nå ut med informasjon til innvandrermiljøer. Organisasjonene har vist hvor mye de får ut av midlene vi ga, og informasjonsbehovet er fortsatt stort, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Nå foreslår vi å gi ytterligere 20 millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke om og bruke til for eksempel kampanjer, aktiviteter eller andre ting som bidrar til å spre informasjon. Kunnskap kan bidra til å rive ned stigmaer og skam, slik at alle med symptomer faktisk tester seg, sier Melby.

Møtte innvandrermiljøer

I forrige uke hadde statsministeren, kunnskaps- og integreringsministeren og helsemyndighetene et møte med innvandrermiljøer, for å få drahjelp i informasjonsarbeidet.

– Vi fikk gode råd og tips om hvordan vi kan nå bedre ut til innvandrerbefolkningen, sier Solberg.