Fritt Ords Honnør til Raya Bielenberg

I Oslo har Bielenberg og datteren arrangert Sigøynerfestivalen "Yagori" i mer enn 10 år.
Foto: Yagori.com
Hun ble kalt "mor sigøyner", "sigøyner-dronning" og "en av Norges profilerte romkunstere". Nå gir Fritt Ords honnør til Bielenberg.

– Fritt Ord ønsker med et åpent arrangement å hedre Raya Bielenberg, Jahn Otto Johansen og 
Anne-Stine Johnsbråten for at de tre gjennom sine tankevekkende bidrag i ord, musikk og fotografi har rettet søkelyset mot romfolkets situasjon og formidlet verdifull innsikt i deres kultur og historie, heter det ifølge en pressemelding fra Fritt Ord.

Raya Bielenberg (født 1931) er en av Norges profilerte romfolkkunstnere. Hun var skuespiller, sanger og danser i det tidligere Sovjetunionen, før hun slo seg ned i Oslo. I Norge har hun blant annet dannet et eget ensemble sammen med barn og barnebarn. 

Raya er fattigjenta som ble primadonna ved det kjente Romen-teateret i Moskva, og som etter at kjærligheten førte henne til Norge, ble stjerne av internasjonalt format. Platene hennes har solgt i flere millioner eksemplarer. På 1960-, 70- og 80-tallet ble hun tiljublet på scener over hele verden. Ikke minst i Paris, der hun ble kalt romfolkets svar på Edith Piaf.

I Oslo har Bielenberg og datteren Natasha Bielenberg arrangert Sigøynerfestivalen “Yagori” i mer enn ti år.

Les portrett-intervju i BT fra august.

Fakta:

– Romfolket/sigøynerne: betegnelse på historisk omvandrende folk i Europa. Vandret ut fra India for om lag tusen år siden.
– De nådde Balkan på 1300-talet. Den største gruppa kom til Norge på midten av 1800-tallet fra det området som i dag er Romania.
– Betegnelsen ”sigøyner” er imidlertid unøyaktig. I virkeligheten tilhører folkegruppen ulike språklige kulturer hvorav den største er rom; andre grupper er sinti, kaale, med flere.
– De fleste sigøynere snakker det som i Norge blir kalt romanes, et språk som ligger nært moderne indiske språk som hindi og urdu.
– Gjennom historien har romfolket blitt stigmatisert og forfulgt. Under den andre verdenskrig tok nazistene livet av trolig så mange som 500 000 sigøynere i konsentrasjonsleirene.
– Fra 1600- og 1700-tallet er det problematisk å skille romfolket (sigøynere) fra romanifolket (tatere/de reisende) i kildematerialet. Forskerne er uenige om rom- og romanifolket har samme opphav.
– Den franske gitaristen Jean Baptiste ”Django” Reinhardt (1910–1953) ble den første genuine jazzmusikeren i Europa.