Ny muslimsk forening vil inkludere alle

 
Foto: InfoIslam
InfoIslam er en ny organisasjon startet av norsk-muslimsk ungdom. De ønsker å ta på alvor troens påbud om samfunnsansvar og deltakelse. Deres første arrangement tar blant annet sikte på å forebygge at ungdom får en kriminell løpebane.     

Førstkommende helg arrangerer InfoIslam en todagers konferanse ved navn Oslo Youth Conference. Det hele vil foregå i Eventhallen på Bryn i Oslo. Utrop tok en prat med Mohammad Usman Rana, som er pressekontakt for det nystartede ungdomsinitiativet. Han mener at organisasjonen er unik fordi den kombinerer islams tradisjonelle lære med aktivt samfunnsansvar. 

Det er et mål for helgens arrangement å bidra til å inkludere alle. Den nystartede organisasjonen har derfor bevisst unngått å kalle arrangementet for “muslimsk”. De vil at alle slags ungdommer

Lege og samfunnsdebattant Mohammad Usman Rana er pressekontakt for det nystartede ungdomsinitiativet InfoIslam.
Foto : Wikipedia
, uansett overbevisning, skal komme innom arrangementet.

Ikke bare for muslimer

Det vil bli ulike kulturinnslag underveis.

– Hvem er arrangører for Oslo Youth Conference?

– Det er en gruppe ildsjeler som ønsker å få frem tradisjonell islam som fokuserer på antiekstremistisk arbeid, sier Rana. 

– Dere har kalt konferansen for ungdomsarrangement og ikke muslimsk arrangement, hvorfor det?

– Fordi vi tar opp temaer som er relevante for all ungdom, ikke bare muslimer. Eksempelvis vil en av deltakerne snakke om kriminalitet. Fokuset vil da ligge på de faktorene som frister ungdom inn i disse miljøene, altså penger, makt og respekt. Dette vil være et foredrag som vil være meget interessant og forebyggende for ungdom. Dessuten er kriminalitet et problem blant ungdom generelt, uansett etnisitet eller religiøs tilhørighet.

– Et annet foredrag vil ta for seg universell medmenneskelighet, eller brorskap i menneskeheten, som vi har valgt å kalle det. Jeg tror enhver person uansett overbevisning vil få seg flere aha-opplevelser av denne konferansen. Det stadige fokuset på ulikheter og forskjeller mellom folkegrupper i mediebildet gjør at vi fort glemmer alt det vi har til felles. Vi er tross alt sansende mennesker alle sammen, vi har evnen til å kommunisere oss i mellom og vi deler samme klode. Meningen er å få ulike mennesker med ulik verdensanskuelse til å komme nærmere hverandre. Det er derfor InfoIslam ønsker å inkludere alle i sitt budskap, og ikke basere deltakelsen på religion eller etnisitet. Samfunnsengasjement og forebyggende arbeid er bærebjelken i dette initiativet.

Bruker naturen mot kriminalitet

– Hva vil InfoIslam jobbe med på sikt?

InfoIslam er en nystartet organisasjon som ønsker å nå ut til ungdom av alle overbevisninger.
Foto : InfoIslam
 – Vi er fast bestemt på å jobbe mot radikalisering og ekstremisme. I tillegg ønsker vi å være synlige i bybildet. Vi skal være der ungdommen ferdes, vi skal organisere gatemeglere med profesjonell bakgrunn, drive oppsøkende arbeid blant barn og unge og ta for oss områder som kan være arnested for rekruttering av ungdom til kriminalitet. Vi vil også arrangere turer i den norske naturen og forsøke å gi ungdom sunne fritidsvaner slik at terskelen for å havne i belastede miljøer blir minst mulig. 

– Hva kan arrangementet ellers by på?

– Det vil bli ulike kulturinnslag underveis. Blant annet kommer vi til å ha en nasheed-framføring. Nasheed består av synging til ulike rytmer. Det vil også være kunstutstilling, stands og workshop. Dessuten vil det bli salg av mat og drikke fra ulike deler av verden.