Her er bønnerommet på Blindern

Bønnerommet på Fredrikkes plass på Blindern: Kamal Eddin jobber som renholdsarbeider på Blindern og bruker ofte bønnerommet. Han synes det er veldig fint at skolen har et slikt rom, spesielt fordi mange ikke har tid til å dra helt inn til byen for å be. - Jeg vasker her, så jeg vet at det er mye i bruk, sier Eddin.
Foto: Henrik Kreilisheim
På Universitetet i Oslo finnes det eget bønnerom, serveres minst en halalrett hver dag i kantina og studenter har rett på bli fulgt av eksamensvakt av ønsket kjønn til bønnerom under eksamen. 
0Shares

Inne i Frederikkebygget på Blindern, rett ved siden av inngangen til treningsanlegget finnes det et bønnerom. Det tildelte bønnerommet var så lite at man måtte stå i kø for å be. En av gymsalene i Frederikke-bygningen ble derfor reservert for bønn to timer hver fredag formiddag.

Kom med forslag om tilrettelegging

Gymsal-forslaget kom som del av en større pakke med forslag om tilrettelegging for religiøs praksis ved universitetet. Kantina på Blindern ved Universitetet i Oslo: Vaktleder ved Frederikke kafé, M. Ebrahim Shakib, serverer dagens halal-retter: Nachos med salat og rømme, og Stifado med kokte poteter. Det blir servert halal-mat hver dag.
Foto : Henrik Kreilisheim

Ifølge retningslinjer for eksamensvakter står det: “Eksamensvakter følger studenter som av forskjellige grunner ønsker å forlate sin plass under eksamen. Utførelse av religiøs praksis er ikke unntatt fra denne regelen. Hvis studenter ber om å bli fulgt til bønn av kvinnelig eller mannlig eksamensvakt, skal dette ønsket så langt det er praktisk mulig imøtekommes.”