Somalisk leder frykter at skam fører til at folk ikke tester seg

Totalt 85 personer har testet positivt for koronaviruset etter utbruddet i forbindelse med minnestunder etter et dødsfall i miljøet,
Foto: Pixaby
Lederen av Somalisk Velferdsforening i Fredrikstad forteller om skam og stigmatisering etter koronautbruddet i det somaliske miljøet i byen.

– Nå som det får så mye oppmerksomhet oppstår det også mye skam. Det gjør at noen kanskje ikke tør å teste seg. Det er skummelt å bruke for mye pekefinger, sier Mohamed Ilmi Sibriye til Fredriksstad Blad.

Totalt 85 personer har testet positivt for koronaviruset etter utbruddet i forbindelse med minnestunder etter et dødsfall i miljøet, men Sibriye understreker at det ikke er snakk om et større organisert arrangement.

– Slik jeg har forstått det, har minnestunden foregått ved at mindre grupper på 2–3 mennesker har kommet på besøk til den sørgende familien for å kondolere. Jeg vet ikke hvor lenge dette har pågått, sier han.

Sibriye er derimot klar på at det ikke er forsvarlig å besøke folk på denne måten, men er klar på at det også er to andre smitteklynger i Fredrikstad.

Totalt er det registrert 270 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene, mens det siden mars er registrert 696 smittede.